Elbilstrend sätter press på försäkringsmarknaden

25 okt. 2016
Intresset för el- och hybridbilar har de senaste åren ökat lavinartat på den svenska marknaden. Nya bilmodeller och miljöpremier, för fordon med låga koldioxidutsläpp, har fått många att föredra ett mer miljövänligt alternativ i valet av personbil. Med det växande intresset ökar behovet av försäkringar anpassade för el- och hybridbilar.

–    Den växande elbilstrenden testar försäkringsskyddets gränser på nya sätt. Tekniken kan då lätt skapa ett glapp mellan marknadens behov och försäkringarnas omfattning. Vissa försäkringsbolag försöker aktivt anpassa produkterna efter den nya tekniken, medan majoriteten inte har hängt med i utvecklingen, säger Tomas Ohlin affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring, Söderberg & Partners.

I Söderberg & Partners nya villkorsanalys av företagsägd personbil- och lätt lastbil framgår att fler bolag än tidigare har försökt anpassa sina försäkringar till elbilstrenden. Av analysen framgår dock att endast fyra av nio analyserade försäkringsvillkor täcker skador som orsakats av köld i maskinskadeförsäkringen. Det finns delade meningar om hur väl elbilarna kommer att klara den svenska vinterkylan. För att skydda sig måste elbilsägaren välja rätt försäkringsprodukt.

–    Det lönar sig att se över sitt försäkringsskydd. Små skillnader i villkoren kan få stora konsekvenser för företagets ekonomi, säger Tomas Ohlin affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring, Söderberg & Partners.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
076-1495005

Magnus Klinge, analytiker, Söderberg & Partners
Magnus.klinge@soderbergpartners.se

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

 

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.