Finansbranschens bästa aktörer 2022 korade

16 mars 2023
Storebrand, Movestic och Skandia i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport. Robeco och If utses till ”Årets hållbara aktör” inom investeringar, respektive sakförsäkringar.

Idag utsåg Söderberg & Partners 2022 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar. Utmärkelsen ”Årets hållbara aktör” delas också ut inom kategorierna investeringar och sakförsäkringar. 

Vinnarna i respektive kategori samt motivering:

Årets fondbolag 2022

Storebrand utses till Årets fondbolag 2022. De har ett brett utbud av fonder inom olika tillgångsslag, investeringsstilar och regioner. Stor hänsyn tas till ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys utgör en central och integrerad del i förvaltningen, där bolaget länge legat i framkant. I Söderberg & Partners fondanalys har bolaget presterat stabila resultat över tid inom både avkastning och hållbarhet, med flera gröna betyg.

Årets fondförsäkringsbolag 2022

Movestic utses till Årets fondförsäkringsbolag 2022. De har under året haft ett starkt utbud sett till samtliga delbetyg i Söderberg & Partners analys, deras fonder har utvecklats bra under året, och de har även fått förbättrat selekterings- samt utbetalningsvillkorsbetyg. Movestic har förbättrat sig mycket på relativt kort tid och detta resulterar i att de vinner Årets fondförsäkringsbolag 2022.

Årets livförsäkringsbolag 2022

Skandia Liv utses till Årets livförsäkringsbolag 2022. De har, trots ett tufft år, presterat väl relativt övriga bolag i sin förvaltning och tilldelats grönt betyg samtliga kvartal under året tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunder. Dessutom har bolaget belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets hållbara aktör 2022 – Hållbara investeringar

Robeco utses till Årets hållbara aktör 2022 – Hållbara investeringar. Årets vinnare har länge varit en förebild inom hållbarhet. Deras innovativa och datadrivna hållbarhatsanalys omfattar ett helhetstänk kring de svåra avvägningar som uppstår i arbetet mot en hållbar utveckling.  Med stöd av den unika analysen jobbar de aktivt med att driva förändringar i branschen genom sitt breda påverkansarbete och engagemang i samarbeten. 

Årets hållbara aktör 2022 – Hållbara sakförsäkringar

If utses till Årets hållbara aktör 2022 – Hållbara sakförsäkringar. Årets vinnare har under lång tid haft ett väl utvecklat hållbarhetsarbete. De ställer höga krav på leverantörer genom sin ambitiösa uppförandekod och uppmanar kunder att agera ansvarsfullt. Genom tydliga målsättningar, regelbundna riskkontroller och skadeförebyggande åtgärder minimerar de sin egen miljöpåverkan. Utöver aktivt engagemang i branschsamarbeten finansierar de forskningsprojekt med fokus på hållbarhet inom försäkring.

Du hittar hela trafikljusrapporten här.

Vid frågor, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se