Finansbranschens bästa aktörer 2023 korade

13 mars 2024
– Polar Capital, Movestic och Länsförsäkringar Nya Trad i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport. Storebrand och Svedea utses till ”Årets hållbara aktör” inom investeringar, respektive sakförsäkringar.

Idag utsåg Söderberg & Partners de aktörer som presterat bäst i den svenska finansbranschen under 2023. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla försäkrings- och sparkunder informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Utmärkelsen ”Årets hållbara aktör” delas också ut inom kategorierna investeringar och sakförsäkringar. 

Vinnarna i respektive kategori samt motivering:

Årets fondbolag 2023 – Polar Capital

Polar Capital fokuserar på aktiv förvaltning och har på ett framgångsrikt sätt utvecklat ett brett utbud av aktivt förvaltade fonder. De olika förvaltningsteamen är specialister inom sina områden och förvaltar respektive strategi autonomt, en struktur som är grundläggande för fondbolagets verksamhet. Över tid har man lyckats attrahera starka investeringsteam och i utbudet idag ingår både bredare regionala fonder och tematiska strategier.

Årets fondförsäkringsbolag 2023 - Movestic

Årets vinnare är ett bolag som de senaste åren haft höga betyg inom flertalet delområden och som även i år har lyckats väl. Bolaget utmärker sig särskilt i selekteringsanalysen, där de hållit en hög nivå under hela året. Dessutom erbjuder bolaget ett brett fondutbud med många olika typer av fonder. Dessa prestationer resulterar i att de vinner utmärkelsen årets fondförsäkringsbolag 2023.

Årets livförsäkringsbolag 2023 – Länsförsäkringar Nya Trad

Länsförsäkringar Nya Trad har under 2023 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg tack vare sin finansiella styrka och väldiversifierade portfölj. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets hållbara aktör 2023 – Storebrand

Storebrand har under en länge tid varit en aktiv bidragare till utvecklingen av hållbara investeringar. De har drivit många frågor som är viktiga för hållbar utveckling, däribland klimat, biologisk mångfald och jämställda samhällen. Deras höga ambitioner reflekteras i nettonollmålet både på koncernnivå och i investeringsportföljerna. Dessutom är det svenska dotterbolaget det enda bolag som varit gröna i analysen av pensionsbolag respektive fondförsäkringar vartenda år sedan start för drygt tio år sedan. 

Årets hållbara aktör inom sakförsäkringar 2023 - Svedea

Svedea har under flera år haft ett proaktivt hållbarhetsarbete och påvisat ständiga förbättringar. Cirkuläritet i skadehanteringen samt skadeförebyggande arbete står högt på agendan, vilket drivs av ett ambitiöst klimatmål och initiativ som engagerar medarbetarna. Det gedigna arbetet genomsyrar även premieförvaltningen, vilken styrs av tydliga riktlinjer inom flera tillgångsslag.

Du hittar hela trafikljusrapporten här.

Vid frågor, kontakta: