Fondstrategin Aktiv Påverkan inleder sitt femte påverkanstema 

7 mars 2024
Spararna har sagt sitt. Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan inleder ett nytt påverkanstema med målet att minska koldioxidutsläppen – och investerar i två svenska aktiebolag.

Aktiv Påverkan, som lanserades 2018, har som syfte att maximera den långsiktiga avkastningen genom investeringar med fokus på hållbarhet, faktisk påverkan och förändring kring frågor som leder till ökad hållbarhet.

Nytt påverkanstema – minska koldioxidutsläppen

Inom Aktiv Påverkan får spararna årligen rösta på vilket tema de helst ser som nästa påverkansprojekt. Vid den senaste, och femte omröstningen, utsåg spararna ”minska koldioxidutsläppen” som nästa hållbarhetstema för fonden att ta sig an. Det är även samma tema som fondstrategins andra påverkansprojekt som startades 2021 och avslutades 2023.

-          Ända sedan strategin Aktiv Påverkan lanserades har vi sett att just ”minska koldioxidutsläppen” varit ett tema som varit av stort intresse för andelsägarna, varför det är extra kul att få inleda ett nytt projekt i temat, men denna gång med mer erfarenhet och genom nya infallsvinklar, säger Edvin Raiend, analytiker på Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Projektet kommer att genomföras tillsammans med 2050 Consulting AB som verkar inom hållbarhetskonsulttjänster och är specialiserade på klimatfrågor. De är utvalda som sakfrågeexpert för projektet på grund av sin expertis inom klimatanalys och rådgivning, samt utifrån deras strategiska förmåga att kartlägga företags klimatutmaningar. Under ledning av 2050 Consulting kommer Söderberg & Partners att arbeta tillsammans med två bolag som fonden investerar i, för att aktivt kunna arbeta med att minska koldioxidutsläppen. 

Investerar i Proact IT Group AB och Fasadgruppen Group AB

Söderberg & Partners har, genom fondstrategin Aktiv Påverkan, valt att investera i de två svenska aktiebolagen Proact IT Group AB och Fasadgruppen Group AB. 

Proact är specialister inom data- och informationshantering med fokus på hållbara molntjänster och datacenterlösningar, och Fasadgruppen är en ledande leverantör i Norden för fastigheters yttre skal och energirenoveringar. Båda bolagen är aktivt engagerade i att inkorporera hållbarhetsfrågor i sin ordinarie verksamhet, men det finns fortfarande god potential för att ytterligare påskynda övergången till en ännu mer klimatsmart affär, vilket Söderberg & Partners har som mål att uppfylla tillsammans med 2050 Consulting. 

-          Vi vill göra vårt för att minska klimatpåverkan och genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster kan vi också hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck från IT-driften. Tack vare projektet genom Aktiv Påverkan kommer vi få bra stöttning i vår klimatstrategi, säger Jonas Hasselberg, CEO & President på Proact IT Group AB

-          Vi ser ett allt större kundintresse för åtgärder som förbättrar energiprestandan i fastigheter och driver flera initiativ för att stärka vårt erbjudande kring energieffektiviseringar. Genom Aktiv Påverkan ser vi ytterligare en möjlighet att flytta fram Fasadgruppens position och ta till vara den ökade renoveringstakt som förväntas i både Sverige och övriga Norden, säger Martin Jacobsson, vd för Fasadgruppen Group AB.  

Fakta om Söderberg & Partners 

En del av Söderberg & Partners-koncernen, som Aktiv Påverkan faller in under, är fondbolaget Söderberg & Partners Asset Management S.A.. Fondbolaget står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), vilken är den myndighet i Luxemburg som övervakar företagen på finansmarknaden. Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. 

Fakta om Proact IT Group AB

Proact möjliggör flexibel och hållbar IT genom hybrida moln och säkerhetslösningar. De hjälper kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde ur data. Med 30 års erfarenhet av att hantera stora mängder data och närvaro i 12 olika länder, erbjuder Proact den bästa IT-infrastrukturen och molnstrategin för att möta utmaningar idag och i framtiden. Moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999. 

Fakta om Fasadgruppen Group AB

Fasadgruppen är Nordens största aktör inom fasadarbeten och fasadrenoveringar. Verksamheten bygger på entreprenörsdrivna dotterbolag med ledande lokala marknadspositioner inom nischer såsom mur och puts, fönster, tak och balkonger. Gemensamt för de flesta tjänster är att de bidrar till högre energieffektivitet i byggnader. Fasadgruppen har en aktiv förvärvsstrategi med fokus på att stärka sin geografiska närvaro och sitt tjänsteerbjudande.

Fakta om 2050 Consulting

2050 Consulting erbjuder hållbarhetskonsulttjänster och stöttar uppdragsgivare med djup kompetens inom analys, kommunikation och affärsutveckling. Visionen Goda affärer på en planet i balans, utgår från erfarenheten att ökad hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Företaget grundades 2013 och har bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete; att identifiera möjligheter i den gröna omställningen, hur klimatavtryck beräknas, hur utsläppsmål formuleras och uppnås samt hur klimatfrågor kommuniceras. Idag har 2050 Consulting cirka 65 konsulter i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö.

Vid frågor, kontakta: