Försäkringsbranschens bästa skadereglering och service utsedd 2023

16 nov. 2023
Dina Försäkringar, Volante Underwriting Sweden och Europeiska ERV prisade i Söderberg & Partners årliga ranking av Sveriges bästa försäkringsbolag utifrån skadereglering och service.

Söderberg & Partners har låtit sina medarbetare betygsätta de svenska sakförsäkringsbolagens skadehantering och servicenivåer för att identifiera vilka bolag som presterar bäst inom dessa områden. De bolag som kom bäst ut i respektive kategori 2023 är:

  • Årets skadereglerare: Dina Försäkringar
  • Årets mäklardisk: Volante Underwriting Sweden
  • Årets förmedlarpris: Europeiska ERV

Rankingen görs genom en enkät till alla Söderberg & Partners medarbetare som har kontakt med försäkringsbolagen, medarbetare som genom daglig kontakt har byggt upp en värdefull och unik inblick i försäkringsbolagens verksamhet. som I år har drygt 200 personer svarat på enkäten. Skadehantering och service får vanligtvis inte lika mycket uppmärksamhet som premier och försäkringsvillkor men är väldigt viktiga för totalupplevelsen hos försäkringstagarna.

- Det finns många delar som är viktiga när man utvärderar sin försäkring. Med vår insyn i branschen vill vi ge en bra bild över vad olika aktörer har för styrkor och hur deras kundbemötande är i praktiken. Utifrån dialogen vi har med våra kunder vet vi hur viktig en snabb skadehantering med en tydlig kommunikation är, och det är något som undersökningen belyser, säger Andreas Otterling, analytiker inom Söderberg & Partners sakförsäkringsverksamhet.

För första gången så togs även tre nya priser fram i år kring specialtyleverantör, partnerleverantör och offentligleverantör där vinnarna blev Beazley, Dina Försäkringar och Länsförsäkringar Älvsborg.

Du hittar hela rapporten kring försäkringsbolagens skadereglering och service här.

Vid frågor, kontakta:

Henrik Edström
Henrik Edström
Interim marknads- och kommunikationschef
henrik.edstrom@soderbergpartners.se