Försäkringsbranschens bästa skadereglering och service utsedd

16 nov. 2022
If, Dina Försäkringar, och Volante prisade i Söderberg & Partners årliga ranking av Sveriges bästa försäkringsbolag utifrån skadereglering och service.

Söderberg & Partners har låtit sina medarbetare betygsätta de svenska sakförsäkringsbolagens skadehantering och servicenivåer för att identifiera vilka bolag som presterar bäst inom dessa områden. De bolag som kom bäst ut i respektive kategori är:

      - Årets skadereglerare: If

      - Årets mäklardisk: Dina Försäkringar

      - Årets förmedlarpris: Volante Underwriting Sweden

Rankingen görs genom en enkät till alla Söderberg & Partners medarbetare som har kontakt med försäkringsbolagen. Totalt har över 200 personer svarat på enkäten, som görs för att utvärdera och sätta ljus på dessa delar av försäkringsbolagens verksamhet som vanligtvis inte får lika mycket uppmärksamhet som till exempel försäkringsvillkor och premier.

-          Vi vill ge våra kunder en så komplett bild som möjligt av de olika försäkringsbolagen och deras lösningar. Premier och villkor är centralt här, men för att kunna ge en bra helhetsbild är det också minst lika viktigt att känna till om försäkringsbolagen har en kompetent, professionell och effektiv skadehantering när skadan väl inträffat samt en bra kommunikation med sina kunder för en bra helhetsupplevelse, säger Andreas Otterling, analytiker inom Söderberg & Partners sakförsäkringsverksamhet.

Du hittar hela rapporten kring försäkringsbolagens skadereglering och service här.

Vid frågor, kontakta: