Konkurrensverket utreder Söderberg & Partners upphandlingar av sakförsäkringar

3 apr. 2017
Konkurrensverket undersöker misstankar om otillbörligt samarbete med två försäkringsbolag i samband med Söderberg & Partners upphandlingar av sakförsäkringar, exempelvis ansvars-,  egendoms- och avbrottsförsäkring. Söderberg & Partners, AIG och Protector granskas.

Söderberg & Partners ser inte att det finns någon grund för misstankarna och samverkar fullt ut med Konkurrensverket för att säkerställa att de får den information och de svar som de behöver för att kunna genomföra sin utredning.

– Vi uppfattar att det inte finns någon grund för misstankarna, men vi vill hjälpa konkurrensverket på alla sätt vi kan för att de ska kunna genomföra sin utredning. Vi har även tillsatt en utredning för att säkerställa att inte någon enskild individ agerat felaktigt, säger Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef för Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners är av Sveriges största sakförsäkringsförmedlare för företag och institutioner. Ett bärande inslag i utvecklingen av sakförsäkringsverksamheten har varit att ständigt utmana och modernisera sakförsäkringsbranschen.

 

För mer information, kontakta:
Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 05

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående analysavdelningar. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

 

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.