Ny rapport: Här är finansbranschens bästa aktörer 2021

8 mars 2022
- Skandia, Robeco, och Danske Bank i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport. Folksam Sak vinner utmärkelsen ”Årets hållbara sakförsäkringsbolag”

Idag utsåg Söderberg & Partners 2021 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar. För andra året i rad utses också årets hållbara sakförsäkringsbolag i trafikljusrapporten.

Vinnarna i respektive kategori samt motivering:

Årets fondförsäkringsbolag 2021

Årets fondförsäkringsbolag tilldelas Skandia tack vare utmärkta betyg i alla fem kriterier som utvärderas i analysen. Skandia har länge haft höga betyg i alla avseenden och i år lyckades Skandia höja sig främst inom selekteringsanalysen och detta resulterar i att de blir årets bästa fondförsäkringsbolag.

Årets fondbolag 2021

Robeco utses till årets fondbolag 2020. Robeco har under lång tid satsat på att bygga en stärkt förvaltningsmiljö for båda breda och nischade produkter och ligger långt framme inom tematisk förvaltning. ESG väger tungt och bolaget är aktivt engagerade i ett flertal samarbeten så som PRI, IIGCC och Climate Action 100+.

Årets livförsäkringsbolag 2021

Skandia Liv utses till årets livförsäkringsbolag som under 2021 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunder. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg

Årets hållbara aktör 2021 – Hållbara investeringar

Danske Bank utses till årets hållbara aktör – hållbara investeringar. Årets hållbara aktör har gjort stora framsteg i sitt hållbarhetsarbete under det senaste året, både i sin analysintegrering, sina branschengagemang och sitt påverkansarbete

Årets hållbara aktör 2021 – Hållbara sakförsäkringar

Folksam Sak utses till årets hållbara aktör - sakförsäkringar. Folksam har väldigt goda förutsättningar att bidra till ett mer hållbart samhälle både genom sitt hållbarhetsarbete inom sakverksamheten och genom sin premieförvaltning där de aktivt påverkar bolagen de investerar i.

Du hittar hela trafikljusrapporten här.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05