Ny rapport: Så hållbara är Sveriges sakförsäkringsbolag 2024

1 feb. 2024
Länsförsäkringar, Svedea och If toppar årets rapport av hållbara sakförsäkringsbolag.

Idag publicerar Söderberg & Partners rapporten Hållbara sakförsäkringsbolag 2024. I rapporten har 21 sakförsäkringsbolag analyserats och rankats utifrån hur hållbart deras arbete är inom skadereglering, upphandling av leverantörer, skadeförebyggande arbete, kapitalförvaltning, engagemang i samarbeten och utbildningsmöjligheter för anställda.

- Ett bolag som har grönt betyg inom flera områden jobbar enligt vår bedömning aktivt med att hantera och minimera de hållbarhetsrisker samhället står inför. Försäkringsbranschen har en mycket viktig roll att spela i både hanteringen av de klimatförändringar som redan sker men även i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom våra rapporter strävar vi efter att vägleda kunderna med mer specifik information om hur varje företag integrerar hållbarhet i sin verksamhet. Tillsammans med kunder och försäkringsbolag kan vi göra en skillnad och skapa en säkrare och mer hållbar värld för alla, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Årets betyg
Rapporten visar att nio av försäkringsbolagen har fått grönt betyg i en eller flera kategorier;

 • Folksam
 •  HDI
 • If  
 • Länsförsäkringar
 • Svedea
 • Trygg-Hansa
 •  Zurich
 • Dina Försäkringar 
 • Gjensidige 

Länsförsäkringar, If och Svedea är de bolag som fått flest gröna betyg och toppar årets lista av hållbara sakförsäkringsbolag.

Betygsindelning
I rapporten är bedömningen av sakförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete relativ inom varje produktområde, vilket innebär att bolagens hållbarhetsbetyg sätts i relation till varandra. Ett bolag som har fått grönt betyg anses arbeta mer aktivt med hållbarhetsfrågor än ett bolag med gult respektive rött betyg.

De perspektiv som bedöms är:

 • Medvetenhet och samarbete
 • Hållbarhet i premieförvaltning
 • Hållbarhet i skadeförsäkring för företagsförsäkring, motorförsäkring och transportförsäkring

Bolagen får ett enskilt betyg inom de områden som berör deras verksamheter. Det innebär att bolagen inte får ett totalbetyg, eftersom alla bolag bedöms inom olika områden. 

Du kan ta del av hela rapporten och årets analys här.

Mer om hur analysen görs, vilka kriterier som bedöms och hur betygen sätts återfinns i rapporten.