Ny strategirapport - Fokus på räntor och fortsatt svag krona

28 sep. 2023
Världsekonomin har försvagats, samtidigt som sannolikheten för en mjuklandning har ökat. Centralbankerna är nära räntetoppen men räntesänkningar skjuts fram till sommaren 2024.

Idag publicerar Söderberg & Partners den tredje och sista strategirapporten för året där synen på marknadsförutsättningarna summeras. 

– Som det ser ut nu undviks sannolikt en ekonomisk hårdlandning men olika länders förutsättningar skiljer sig kraftigt åt. Utvecklingen i Sverige och Europa väntas vara svag och utsikterna för 2024 är blygsamma. Dock tror vi att en återhämtning kan inledas under nästa år. I USA, som hittills har lyckats hålla emot väl, väntas ekonomin också dämpas i spåren av de kraftiga räntehöjningarna. Som bekant tenderar börsen alltid att vara framåtblickande men kanske har detta varit extra tydligt i år. När vi gick in i det här året gjorde vi bedömningen att aktiemarknaden skulle gå bättre än andra tillgångsslag, på grund av att räntetoppen närmar sig. Vi tror fortsatt på aktiemarknaden men samtidigt har förutsättningarna för räntemarknaden förbättrats säger Marcus Tengvall, Head of Tactical Asset Allocation på Söderberg & Partners. 

– Inom globala aktier fortsätter vi att förespråka amerikanska aktier. Det har varit mycket lönsamt under året då Nasdaq är upp cirka 33 procent och S&P 500 upp cirka 20 procent hittills i år, räknat i svenska kronor. Vi väljer däremot att minska exponeringen något mot tillväxtbolagen. Det beror på den mycket starka utvecklingen tillsammans med det faktum att räntesänkningarna nu har skjutits fram något. För den svenska kronan har vi svårt att hitta argument för en förstärkning i närtid och bedömer därför att den kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer, även under hösten, säger Marcus Tengvall. 

Vi justerar vår allokering

  • Vi lyfter Räntor till övervikt då räntenivåerna är på attraktiva nivåer. 
  • Vi sänker betyget för Alternativa till maximal undervikt då vi ser bättre avkastningsmöjligheter inom räntor och aktier.
  • Vi kvarstår med en övervikt mot Nordiska aktier som uppvisar en god vinstutveckling och låg värdering.

Du kan ta del av hela strategirapporten här. 

Vid frågor, kontakta:

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Henrik Edström
Henrik Edström
Interim marknads- och kommunikationschef
henrik.edstrom@soderbergpartners.se