Ny strategirapport: Stockholmsbörsen har mer att ge och ekonomisk hårdlandning undviks

17 jan. 2024
Idag publicerar Söderberg & Partners årets första strategirapport där synen på de aktuella marknadsförutsättningarna summeras.

Efter ett inledningsvis dystert börsår 2023 så drog många investerare en lättnadens suck när inflationen började falla på bred front, något som fick världens börser att snabbt se ljuset i tunneln.   

- Vårt huvudscenario är att en ekonomisk hårdlandning undviks tack vare att inflationsnedgången fortsätter och att styrräntorna sänks i vår. Det finns risk för rekyler i det korta perspektivet efter den starka avslutningen på börsen 2023, så därför ökar vi inte vår aktieexponering just nu. Höstens räntenedgång kom snabbare och blev mer kraftfull än många väntat sig, vilket begränsar potentialen något. Vi ser dock att eventuella nedgångar kan utgöra bra köptillfällen då flera faktorer talar för en stark börs framåt, säger Marcus Tengvall, Head of Tactical Asset Allocation på Söderberg & Partners

Övervikt mot Nordiska aktier och tillväxtbolag
De nordiska börserna har mer potential enligt strategirapporten. 

- Vi anser att Stockholmsbörsen har mer att ge och kvarstår med övervikt mot nordiska aktier. Detta på grund av en god vinsttillväxt, en attraktiv värdering och det faktum att Sverige är en räntekänslig ekonomi. Samtidigt kommer de geopolitiska spänningarna fortsatt vara höga, vilket kan dämpa riskviljan. Inom den globala aktieportföljen ökar vi även exponeringen mot tillväxtbolag ytterligare, säger Marcus Tengvall.

Marknadssynen i korta drag

  • Lyfter Kommunikationstjänster till övervikt (från neutral)
  • Lyfter Kraftförsörjning till neutral (från undervikt)
  • Sänker Bank & Finans till undervikt (från neutral)
  • Sänker Dagligvaror till undervikt (från neutral)
  • Behåller övervikt i USA som är mer tillväxtorienterat än Europa, jämfört med Europa som vi underviktar.
  • Kvarstår med övervikt mot Räntor
  • Fortsatt maximal undervikt på Alternativa strategier
  • Neutral vy på valutaparen

Du kan ta del av hela strategirapporten här

Vid frågor, kontakta:

Henrik Edström
Henrik Edström
Interim marknads- och kommunikationschef
henrik.edstrom@soderbergpartners.se
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se