Pressinbjudan: Vad händer när/om Federal Reserve höjer räntan?

30 apr. 2015

I Söderberg & Partners strategirapport inför sommaren granskas historiska räntehöjningscykler och vad dessa har för påverkan på ekonomi och värdepappersmarknader. Det är ett drygt decennium sedan den amerikanska centralbanken senast inledde räntehöjningar och sannolikheten är idag cirka 50 procent för en höjning i september. Trots att centralbanksstimulanser blir alltmer kreativa och en historisk jämförelse är svår försöker vi i denna rapport redogöra för det marknadsläge som kan väntas uppstå. Kan man förvänta sig att den amerikanska ekonomin går in i en avmattningsfas? Kan både aktie- och obligationsmarknad fortsatt stärkas och vad händer med dollarn? Vi kommer även att gå igenom den aktuella makroekonomiska utvecklingen samt förutsättningarna för de olika tillgångsklasserna.

Du som journalist är varmt välkommen på pressträff klockan 08:30 den 7 maj på Regeringsgatan 45, Stockholm. Vi bjuder på frukost.

Anmälan sker till:
Nathalie Håkansson, marknadsprojektledare, Söderberg & Partners 
Nathalie.hakansson@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 58

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

  • Insurance Consulting

  • Securities & Asset Management

  • Financial Technology

  • Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.