Pressinbjudan: Växer Kina verkligen med sju procent?

21 sep. 2015

I Söderberg & Partners tredje strategirapport 2015 granskas Kinas tillväxt. Den kinesiska regeringen har satt upp sju procent som årets mål för BNP-tillväxten. Frågan om det går att lita på att den kinesiska statistiken är tillförlitlig? I strategirapportens temadel kommer slutsatser kring detta presenteras.

Den starka tillväxt som Kina har haft under de senaste decennierna har resulterat i att landet blivit världens näst största ekonomi. Men trenden de senaste åren har varit tydligt avmattande och marknadsaktörer har blivit alltmer oroade efter att den lokala börsbubblan har brustit och sentimentsindikationer har försvagats. I strategirapporten presenteras en genomgång av de exponeringar som omvärlden har mot den kinesiska efterfrågan, vilka stimulanser som sker i Kina och en djupdykning i de långa trenderna avseende bland annat demografi. Syftet med detta är att redogöra för vilken påverkan den väntat fortsatta avmattningen kan få på konjunktur och värdepappersmarknader.

I vanlig ordning presenteras även Söderberg & Partners senaste syn på värdepapperstrender, tillgångsklasser och regioner.

Du som journalist är varmt välkommen på pressträff klockan 08:30 den 24 september på Regeringsgatan 45, Stockholm. Vi bjuder på frukost.

Anmälan sker till:
Nathalie Håkansson, marknadsprojektledare, Söderberg & Partners
Nathalie.hakansson@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 58

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.