Så duktiga är fondförsäkringsbolagen på hållbarhetsarbete

14 apr. 2015
Idag lanserade Söderberg & Partners rapporten Hållbara Fondförsäkringar, Sveriges första utvärdering av fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Efter en gedigen analys har 14 svenska fondförsäkringsbolag delats in i betygen grönt, gult och rött.

Intresset för hållbara investeringar har ökat kraftigt från alla aktörer. Fondförsäkringsbolagen, med inflytande över 900 miljarder kronor i kapital, är en viktig del av den svenska tjänstepensionsmarknaden och lämpar sig bra för att arbeta med hållbarhetsfrågor eftersom spararen själv kan påverka mycket. 

Söderberg & Partners har utvärderat fondförsäkringsbolagen utifrån fyra perspektiv där bolagen fått betyg inom de enskilda områden som sedan vägts samman. De fyra områdena är hur de väljer fonder till sitt utbud, påverkansarbete, kommunikation och hur deras så kallade entrélösningar ser ut. Betygen på de fyra områdena har sedan vägts samman till ett. Analysen är baserad på publik information, intervjuer och en enkätundersökning där vi har ställt frågor till fondförsäkringsbolagen om hur de arbetar med hållbarhet.

Tre bolag får grönt betyg i vår utvärdering: SPP, Länsförsäkringar och Skandia, där SPP får flest antal gröna betyg inom de olika perspektiven. Fyra fondförsäkringsbolag får rött betyg: Avanza, Brummer & Partners, Movestic och Nordnet. Resterande sju bolag får gult betyg: Nordea, Folksam, Danica, SEB, Swedbank, AMF och Handelsbanken.

–    Den här analysen belyser ett område inom hållbara investeringar som inte har granskats tidigare. Jag hoppas att rapporten kan hjälpa de som redan är intresserade av hållbart sparande att göra bra val, men också att fler ska se fördelarna med hållbara investeringar. Dessutom tror jag att den bidrar med att sprida kunskap och idéer mellan bolagen om vad och hur man kan arbeta. Det här är stora aktörer med inflytande över mycket kapital, så även små förändringar kan göra stor skillnad, säger Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalyser och hållbarhet på Söderberg & Partners.


Läs sammanfattningen av Hållbarhetsrapporten här!

 

För mer information, kontakta:

Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalyser och hållbarhet, Kajsa.Brundin@soderbergpartners.se,  076- 149 51 56

Nathalie Håkansson, Marknad, Nathalie.Hakansson@soderbergpartners.se, 070-149 50 58

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.