Slutrapport: Vem arbetar för dina pengar?

8 sep. 2022
Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan har nyligen avslutat sitt första påverkanstema med fokus på att motverka barnarbete. Idag publiceras slutrapporten

Fonden Aktiv Påverkan genomförde investeringar i två företag, Boozt och Bergman & Beving, för att aktivt arbeta med deras hållbarhetsfrågor med fokus på att motverka barnarbete.

- När vi nu avslutar fondens första påverkanstema kan vi konstatera att vi har lyckats göra skillnad. Trots att vi befunnit oss i en global pandemi så har båda bolagen aktivt arbetat mot att motverka barnarbete. Bergman & Beving har för sitt varumärke Guide uppdaterat sin uppförandekod för leverantörer med större fokus på risker för barnarbete och Boozt har tagit fram och implementerat en systematisk leverantörskontroll för att minska risken för barnarbete, säger Lingyi Lu, Hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Syftet med Aktiv Påverkan, som lanserades 2018, är att uppnå specifika mål och effekter för en mer hållbar värld i de olika bolag Söderberg & Partners samarbetar med och investerar i och få till en förändring kring frågor som leder till ökad hållbarhet. Temat ”motverka barnarbete” är det första av flera påverkansteman som fonden fokuserar på, och det är spararna själva som röstar på vilka teman fonden ska arbeta med.

Rädda Barnen och The Centre for Child Rights and Business valdes ut som samarbetspartner för temat ”motverka barnarbete” tack vare deras expertis och engagemang inom området. De har erfarenhet av att genomföra projekt med företag för att förebygga och åtgärda risker för barnarbete och främja barns rättigheter i globala leveranskedjor.

- Aktiva engagemangsstrategier kan vara en drivkraft för att uppmuntra företag att stärka sitt engagemang för att motverka barnarbete och främja barns rättigheter i globala leveranskedjor. Vi är glada över att stödja Söderberg & Partners att integrera barnrättsfrågor i sina samarbetsprojekt med Boozt och Bergman & Beving, och vi uppmuntrar fler företag och investerare att införliva barns rättigheter i sina due diligence-metoder när det gäller ESG- och mänskliga rättigheter, säger Mark Robertson, Senior Vice President, The Centre for Child Rights and Business.

- Vi är nöjda att ha samarbetat med Söderberg & Partners Aktiv Påverkan. Samarbetet med Rädda Barnen har gett oss och våra varumärkespartners den praktiska kunskapen och verktygen för att aktivt arbeta för att minska barnarbete. Vi tror att samarbete är nyckeln till att ta aktiva steg och vi är stolta över att ha kunnat underlätta det som en del av Boozts ”Care-For Sustainability Strategy”, säger Gloria Tramontana, Group Sustainability Manager på Boozt.

Från Söderberg & Partners sida är man mycket nöjd med samarbetet.

- Samarbetsprojektet har varit mycket lyckat. Företagen har även fått med sig viktig kunskap om hur de kan agera proaktivt för att minska risker för barnarbete, samt ta fram rutiner för reaktiva processer om barnarbete skulle upptäckas i produktionsled. Men med detta sagt så är inte arbetet med att motverka barnarbete över, detta är endast en del i det dagliga arbetet som krävs av dessa och liknande bolag för att säkerställa att barn får vara barn, säger Lingyi Lu, Hållbarhetschef Söderberg & Partners.

Du kan ta del av hela rapporten här.

Kontaktuppgifter:

Lingyi Lu, Hållbarhetschef Söderberg & Partners

Tel: 072-855 50 87

Maila Lingyi

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef Söderberg & Partners

Tel: 076-149 50 05

Maila Rasmus

Mark Robertson, Senior Vice President, The Centre for Child Rights and Business

Tel: +44 (07)7950 931313

Maila Mark

Gloria Tramontana, Group Sustainability Manager, Boozt

Tel: +45 313 161 25

Maila Gloria

Peter Schön, CFO, Bergman & Beving

Tel: +46 (07)339 89 99

Maila Peter

 

Detta är marknadsföringsmaterial, prospektet för Söderberg & Partners Funds och/eller relevant faktablad bör granskas innan ett slutgiltigt investeringsbeslut tas. Prospektet och information om investerares rättigheter finns tillgängligt på engelska och faktabladet finns tillgängligt på både engelska och svenska på www.soderbergpartners.lu/documents.

De marknadsföringsarrangemang som gjorts för att marknadsföra produkterna i Luxemburg och Sverige kan komma att avslutas i framtiden.