Söderberg & Partners blir delägare i Nyckeltalsinstitutet

18 mars 2022
Söderberg & Partners stärker sitt strategiska erbjudande inom HR när de förvärvar 46% av Nyckeltalsinstitutet AB. Genom att bli en betydande delägare förstärker Söderberg & Partners sina resurser i rollen som arbetsgivares strategiska samarbetspartner i frågor som rör management av medarbetare och chefer i Sverige, Norden samt i övriga länder där Söderberg & Partners är etablerade.

- Att kunna erbjuda kunder verktyg för benchmark gällande egna interna mätningar blir allt viktigare på marknader där arbetskraft är en bristvara och rörligheten tilltar i konkurrensutsatta branscher. Detta är en orsak till att vi idag från företagsledningar och styrelser ser ett ökat krav på HR att kontinuerligt rapportera nyckeltal kopplat till medarbetare och verksamhetens resultat. Att bli delägare i Nyckeltalsinstitutet ligger väl i linje med att vi vill kunna erbjuda våra kunder flera olika digitaliserade tjänster kopplade till HR, säger Magnus Gewert, vd för Söderberg & Partners Compensation & Benefits.

Via sin omfattande databas med data från cirka 650 000 medarbetares arbetsvillkor som årligen uppdateras på aggregerad nivå, ges analys och överblick över rådande arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen. Nyckeltalsinstitutet erbjuder arbetsgivare en möjlighet att jämföra sina interna mätningar mot andra branscher och regioner, i syfte att trimma sitt medarbetarerbjudande.

- Genom att Söderberg & Partner går in som delägare får vi nu ett finansbolags fokus på företagens viktigaste resurs, medarbetarna. Idag bokförs medarbetare som ett företags stora kostnad, men rätt hanterat blir de också företagets största tillgång, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Nyckeltalsinstitutets verksamhet kommer att komplettera de strategiska tjänster kopplade till HR som Söderberg & Partners redan har idag. Det gäller lönesystemstjänster via Payroll, personalförmåner och erbjudande via Förmånsportal, utformning av ersättningar och förmåner från Novare Pay, digitalt HR system och fristående verktyg inom målstyrning och medarbetarutvärderingar via Heartpace, samt även digitala utbildningstjänster från Learnster.

 

Magnus Gewert, vd Söderberg & Partners Compensation & Benefits
073-397 41 04

Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet
070-453 80 81

Anna Charlotta Johansson, tf Informationschef 
070-356 30 32
annacharlotta.johansson@soderbergpartners.se