Söderberg & Partners etablerar kontor i Lidköping

3 juni 2015
Söderberg & Partners fortsätter rekrytera och öppna nya kontor. Nu är det Lidköping som får ett nytt Söderberg & Partners- kontor med två seniora rådgivare. Även i Stockholm har en rekryterings gjorts för att stärka upp ett team inom segmentet storkund.

Det är Jonas Toreborg och Jonas Gustafsson från Skandia som nu går till Söderberg & Partners och därmed får företaget sitt första kontor i Lidköping. Båda har lång erfarenhet av finansiell rådgivning. Toreborg arbetar med tjänstepensionsrådgivning till små och mellanstora ägarledda bolag och Gustafsson arbetar med rådgivning till privatpersoner.

Söderberg & Partners stärker också upp ett av sina stora rådgivningsteam i Stockholm med rekryteringen av Jan Trollsten. Trollsten som har över 30 års erfarenhet av branschen och kommer senast från Mercer där han under en längre tid varit ansvarig för pensionsplaner inom segmentet storkund. Jan Trollstens fokus kommer att vara rådgivning inom storkundsegmentet.

–    Det är roligt att kompetenta och erkända personer inom branschen väljer att komma till oss på Söderberg & Partners. Återigen tror jag att det är vårt kundfokus och tillgången till marknadens ledande analys som gör att man väljer oss för sin fortsatta karriär, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef på Söderberg & Partners.

 

För mer information, kontakta:
Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners 
louise.hagsten@soderbergpartners.se 
Mobil: 076- 149 50 17

Johan Zethraeus, growth manager, Söderberg & Partners
Johan.Zethraeus@soderbergpartners.se
Mobil: 073-917 47 51

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities& Asset Management
FinancialTechnology
Payroll& Benefits

 

Kundlöfte och värderingar
Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.