Söderberg & Partners expanderar inom sportförsäkringar

4 feb. 2016
Söderberg & Partners är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom finanssektorn. Det är Håkan Nordlund som ansluter och tillträder som VD för Svenska Sportförsäkringar AB, ett bolag inom Söderberg & Partners-gruppen som fokuserar på sport- och evenemangsförsäkring för idrottsförbund, -klubbar och -föreningar samt till dem angränsande verksamheter.

Håkan Nordlund kommer närmast från försäkringsförmedlaren Pensum där han verkat som VD. I Svenska Sportförsäkringar AB hanteras idag en betydande sportportfölj av Jens Jonsson med kollegor på Provins Insurance och Håkan kommer att utifrån denna inleda ett för Söderberg & Partners-gruppen gemensamt initiativ som tar sikte på att utveckla och förbättra förmedlingserbjudandet till svenskt idrott med stöd av den storlek, geografiska täckning och distributionskraft som Söderberg & Partners rymmer.

–    Vi är oerhört glada och stolta att få välkomna Håkan till vår befintliga sportverksamhet där hans tillträde blir startskottet för Söderberg & Partners satsning på sportförsäkringar. Inom Provins har vi under åren etablerat en betydande sportportfölj och under ledning av Håkan ser vi fram emot att fortsätta utveckla sportförsäkringsmarknaden i Sverige, säger Jens Jonsson, VD Provins.

–    Vi ser mycket goda tillväxt- och utvecklingsmöjligheter inom segmentet sportförsäkring. Håkan Nordlund besitter en unik kunskap och marknadskännedom inom gruppförsäkringslösningar anpassade för idrottsverksamheter. Jag är övertygad om att kombinationen av Håkans erfarenhet av affären samt Söderberg & Partners väl utvecklade systemstöd och innovationsförmåga kommer leda till stora framgångar och än bättre försäkringslösningar för idrotts-Sverige, säger Johan Zethreaus, growth manager på Söderberg & Partners.

Ett annat värdefullt tillskott får Söderberg & Partners i form av kapitalrådgivaren Niklas Ekengren som ansluter sig till Söderberg & Partners. Niklas Ekengren kommer närmast från Varbergs Sparbankens Private banking-avdelning. I samband med detta utökar Söderberg & Partners sin närvaro på västkusten genom ett nyöppnat kontor i Varberg från vilket Niklas kommer vara verksam.

 

För mer information, kontakta:
Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se
Mobil: 076-149 50 17

Johan Zethraeus, growth manager, Söderberg & Partners
Johan.Zethraeus@soderbergpartners.se
Mobil: 073-917 47 51