Söderberg & Partners expansion inom sakförsäkring fortsätter

10 mars 2015
Söderberg & Partners fortsätter satsningen inom sakförsäkring och förvärvar nu Factor Insurance Brokers sakförsäkringsverksamhet. Affären omfattar nio personer från Factor och deras kunduppdrag. Det här befäster Söderberg & Partners position som Sveriges största försäkringsförmedlare.

Söderberg & Partners stärker befintligt team i Stockholm med de nio nya kompetenta medarbetarna inom sakförsäkringsverksamheten. Teamet från Factor kommer fortsätta att jobba tillsammans och kommer ha kvar kontakten med sina kunder, men nu under Söderberg & Partners varumärke. Factor Insurance Brokers är ett helägt bolag till Monyx som kommer fortsätta sin verksamhet inom livförsäkringsförmedling.

–    Vi är glada att ha förvärvat Factors sakförsäkringsenhet och hälsar alla kompetenta medarbetare och kunder välkomna. Söderberg & Partners har Sveriges nöjdaste kunder och nyckeln till det har varit betydande investeringar i IT och analys. Tack vare fortsatt volymtillväxt kommer vi kunna göra än större investeringar som kommer våra kunder till del, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg & Partners.

–    Vi är nöjda att Söderberg & Partners förvärvar och tar hand om våra tidigare medarbetare och kunder. Monyx har ett ledande kapitalförvaltningserbjudande och kommer framåt ha fullt fokus på vår kärnverksamhet kapitalförvaltning och livförsäkringsdistribution, säger Johan Wagman VD på Monyx.

 

För mer information, kontakta:

Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners 
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 17

Ylva Klingvall, kommunikationschef, Monyx
Ylva.Klingvall@monyx.se
Mobil: 070-831 08 65

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

  • Insurance Consulting

  • Securities & Asset Management

  • FinancialTechnology

  • Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.