Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan gör sin tredje investering

7 juni 2022
- Vill tillsammans med två svenska industriföretag fokusera på mer cirkulära affärsmodeller

Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan har nyligen påbörjat ett nytt samarbetsprojekt inom cirkulär ekonomi, där syftet är att uppnå specifika mål och effekter för en mer hållbar värld i de två olika bolag man samarbetar med och investerar i.

Syftet med Aktiv Påverkan, som lanserades 2018, är att maximera den långsiktiga avkastningen genom investeringar med fokus på faktisk påverkan och förändring kring frågor som leder till ökad hållbarhet.

Cirkulär ekonomi är Söderberg & Partners tredje tema inom fondstrategin, och har röstats fram av fondspararna själva. De två första var minskade koldioxidutsläpp och motverka barnarbete.

Målet med detta nya projekt och tema är att nå mätbar cirkulär omställning i de två utvalda bolag som Söderberg & Partners nu valt att investera i. Projektet genomförs med hjälp och under ledning av en tredje part, RISE (Research Institutes of Sweden), för att uppnå transparens i projektet och investeringsprocessen som helhet. RISE är ett oberoende och statligt ägt forskningsinstitut som samarbetar med näringsliv, akademi och offentlig sektor. De är särskilt utvalda för detta projekt tack vare deras expertis inom området cirkulär ekonomi.

Projektledningen från RISE innebär också att stödet till företagen utformas baserat på RISE eget ramverk för cirkulär omställning, anpassat till de utvalda företagens behov och förutsättningar.

Söderberg & Partners nya delägare i Elanders och Rottneros

De två bolag Söderberg & Partners nu har valt att investera i – och därmed tematiskt valt att aktivt arbeta med för en ökad cirkulär ekonomi – är Elanders och Rottneros, två erfarna svenska industriföretag.

Elanders erbjuder globala helhetslösningar inom logistik, tryck och förpackningar och Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av pappersmassa.

Båda företagen arbetar aktivt inom området och har visat stort engagemang inom sitt hållbarhetsarbete, samtidigt som det finns bra potential till att kunna påskynda omställningen till en mer cirkulär och hållbar ekonomi inom båda företagen.

- Vi är stolta över att ha skapat en fondstrategi där spararna själva är aktiva och påverkar världen i en mer hållbar riktning genom att bestämma inom vilket område de vill vi ska verka i för att uppnå en positiv förändring. Vi är övertygade om att vi, tillsammans med RISE, Elanders och Rottneros, kan göra skillnad för en mer cirkulär och hållbar ekonomi, säger Patrik Ohlsson, portföljförvaltare och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners Asset Management.

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Bolaget bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Söderberg & Partners utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Företagsfilosofin präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Bolaget sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Söderberg & Partners vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Snabba fakta om Rise

RISE, Research Institutes of Sweden, är ett oberoende statligt ägt forskningsinstitut. RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. RISE har närmare 3000 anställda över hela Sverige och erbjudanden som spänner över en mängd områden, branscher och sektorer. Med kunskap på vetenskaplig grund, utrustning och erfarenhet bidrar RISE till konkurrenskraft, hållbarhet, resiliens samt ökar kundernas förmåga till omställning och förnyelse.

Snabba fakta om Elanders

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom Supply Chain management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Koncernen har cirka 7 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är verksamma inom branscherna Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Snabba fakta om Rottneros

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 316 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2021.

 

Kontaktuppgifter:
Patrik Ohlsson, portföljförvaltare och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners Asset Management
Tel: +352-691 762 195
patrik.ohlsson@soderbergpartners.lu

Anna Charlotta Johansson, Tf Informationschef Söderberg & Partners
Tel: 070-356 30 32
annacharlotta.johansson@soderbergpartners.se

Ann-Charlotte Mellquist, Senior scientist, Sustainable Business på RISE.
Tel: 0702-656560
ann-charlotte.mellquist@ri.se

Daniel Steneby, Vice President Business Development, Elanders AB
Tel: 031- 750 07 23
daniel.steneby@elanders.com

Lennart Eberleh, President and CEO, Rottneros AB
Tel: 0270-622 65
lennart.eberleh@rottneros.com

Detta är marknadsföringsmaterial, prospektet för Söderberg & Partners Funds och/eller relevant faktablad bör granskas innan ett slutgiltigt investeringsbeslut tas. Prospektet och information om investerares rättigheter finns tillgängligt på engelska och faktabladet finns tillgängligt på både engelska och svenska på www.soderbergpartners.lu/documents.

De marknadsföringsarrangemang som gjorts för att marknadsföra produkterna i Luxemburg och Sverige kan komma att avslutas i framtiden.