Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan investerar i SkiStar

16 feb. 2023
Köper in sig i fjällturismbolaget för att stötta arbetet med att främja biologisk mångfald

Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan har investerat i SkiStar, Skan­dinaviens ledande aktör inom fjällturism, för att tillsammans utveckla bolagets arbete med att restaurera och främja biologisk mångfald. Fondstrategin Aktiv Påverkan låter spararna själva rösta om vilka hållbarhetsfrågor fonderna ska driva och identifierar sedan bolag med potential att göra skillnad inom den hållbarhetsfråga som spararna röstat fram. Därefter investerar fonderna i ett eller flera av dessa bolag för att tillsammans med dem uppnå positiv förändring i den fråga som spararna vill att fonderna driver.     

Nytt påverkanstema – biologisk mångfald

Vid den senaste omröstningen utsåg spararna biologisk mångfald som nästa hållbarhets­fråga för fonderna att ta sig an. Biologisk mångfald är ett brett begrepp som utgår från naturen och all den variation som finns mellan, och inom arter samt livsmiljöer på jorden. Temat kan kopplas till flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men starkaste kopplingen är till mål 15, ”Ekosystem och biologisk mångfald”. Målet handlar om att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden, alltså säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.

-          Vi ser ett stort och växande intresse bland våra kunder för att värna om den biologiska mångfalden vi har i Sverige och tror att detta projekt tillsammans med SkiStar, som delar denna uppfattning, är startpunkten för ett viktigt påverkansarbete, säger Patrik Ohlsson, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners Asset Management.

SkiStar och biologisk mångfald

SkiStar driver fjällanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Stockholm Hammarbybacken samt Trysil och Hemsedal i Norge . Anläggningarna i Sälen och Åre är Sveriges största skidanläggningar. Den del av SkiStars verksamhet som har störst påverkan på biologisk mångfald är markanvändningen som krävs vid nybyggnationer samt sprängningar. Till exempel gjordes sprängningar på 1980-talet i Åre under utvecklandet av störtloppsbacken som ledde till att vegetationen har tagit skada och inte återhämtat sig sedan dess. SkiStar har därför inlett ett antal projekt i syfte att främja biologisk mångfald på samtliga av deras destinationer, och detta arbete kommer Söderberg & Partners stötta och förstärka genom investeringen som fondstrategin Aktiv Påverkan gör i bolaget. Till sin hjälp har Söderberg & Partners även tagit in miljökonsultfirman Ecogain, som kommer att fungera som extern expert i projekten.  

-          Vi påverkar den biologiska mångfalden när vi utvecklar och exploaterar, men den biologiska mångfalden påverkar också oss. Därför har vi som målsättning att främja biologisk mångfald genom att inkludera hänsynshierarkin genom alla våra projekt senast till år 2030. Detta är ett mål vi arbetar aktivt för och vill bli ännu bättre på samt för att möta kommande rapporteringskrav. Vi är därför väldigt glada att Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan vill investera i oss och utveckla arbetet tillsammans för mer hållbara fjällupplevelser i framtiden, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

 

Vid frågor, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se

Detta är marknadsföringsmaterial, prospektet för Söderberg & Partners Funds och/eller relevant faktablad bör granskas innan ett slutgiltigt investeringsbeslut tas. Prospektet och information om investerares rättigheter finns tillgängligt på engelska och faktabladet finns tillgängligt på både engelska och svenska på www.soderbergpartners.lu/documents.

De marknadsföringsarrangemang som gjorts för att marknadsföra produkterna i Luxemburg och Sverige kan komma att avslutas i framtiden.