Söderberg & Partners fortsätter expansionen i Norden

2 nov. 2015
Söderberg & Partners är ett av Sveriges snabbast växande finansbolag. Företaget gick i slutet av förra året ut med nyheten att de etablerar sig i Norden, nu fortsätter expansionen i de nordiska länderna.

Söderberg & Partners har en marknadsledande position både vad gäller nöjda kunder och marknadsstorlek inom samtliga segment där de är verksamma. Under året har företaget anslutit ett antal franchisetagare; skapat flera nya samarbeten och genomfört förvärv i hela Norden.

I Finland har Söderberg & Partners ingått ett partnerskap med det finska bolaget Vakuutusmeklariliike Semita Oy. Semita har nio anställda som arbetar med sakförsäkringsförmedling för kunder i mellersta Finland. I samband med förvärvet bildas Söderberg & Partners Finland OY som inrymmer både sak- och livförsäkringsförmedling med totalt 17 medarbetare. I och med det senaste partnerskapet är Söderberg & Partners nu bland de fem största inom försäkringsförmedling i Finland.

Expansionen fortsätter även i Danmark och Norge. Danska Dahlberg Assurance Brokers A/S går från och med oktober helt in under Söderberg & Partners varumärke, och fler nya franchisetagarna ansluter nu till Söderberg & Partners danska organisation. I Norge har verksamheten under sommaren gått in i Söderberg & Partners ledande IT- och analysverktyg för sakförsäkringsförmedlare – Optimum.

–    Vi satsar stort i Norden nu och det känns väldigt spännande. De svenska framgångarna kommer av Söderberg & Partners unika analysdrivna rådgivningsmodell vars fundament bygger på egenutvecklade IT-plattformar, som är nära anpassade till vår verksamhet. Det visar sig nu att samma modell fungerar bra i hela Norden, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef på Söderberg & Partners.

–    Vi väljer att ingå detta partnerskap med Söderberg & Partners för att jag och vår vd Hannu Rosenqvist är övertygade om att de verktyg som så framgångsrikt använts i Sverige ger oss konkurrensfördelar även i Finland, säger Markku Rantanen, grundare av Semita Oy.

 

För mer information, kontakta:

Gustaf Rentzhog, koncernchef, Söderberg & Partners, +46 8-451 50 00

Benny Tuomolin, VD, Söderberg & Partners Finland, +358 9 877 50 200

Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners, louise.hagsten@soderbergpartners.se +46 8-451 50 17

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

  • Insurance Consulting

  • Securities & Asset Management

  • Financial Technology

  • Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.

English Version – Söderberg & Partners continues its Nordic expansion