Söderberg & Partners fortsätter växa i Nederländerna – kan bli störst om 5 år

25 nov. 2020
- Har gått från 150 till 750 miljoner SEK i omsättning i Nederländerna de senaste två åren - Kan bli största aktören på marknaden inom 5 år

Söderberg & Partners fortsätter att växa och utveckla sin verksamhet i Nederländerna. Under året har ett flertal bolag anslutit sig till Söderberg & Partners nederländska nätverk, däribland försäkrings- och förmånsrådgivaren Conceptbenefits, försäkringsförmedlaren Kröller Boom, och sakförsäkringsrådgivaren In-Staet. Sammantaget har Söderberg & Partners de senaste två åren gått från 150 miljoner SEK till 750 miljoner SEK i omsättning* i Nederländerna.

- Vi har hittills lyckats väldigt väl med vår etablering och utveckling på den nederländska marknaden. Vi har till exempel varit pionjärer i att utveckla individrådgivningsmarknaden med stöd av de IT verktyg som vi skapat i Sverige. Vårt koncept innehåller även andra delar inom IT, administration, analys och upphandling som gör förmedlarnas erbjudande mot slutkunden starkare och det har gjort att skickliga yrkesmän och entreprenörer väljer att ansluta sig till Söderberg & Partners plattform, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef, Söderberg & Partners.

Nyligen genomförde Söderberg & Partners även en investering i CVB, ett nätverk för fristående förmedlarbolag som stöttar medlemsbolagen med tjänster som exempelvis compliance, juridik, och marknadsföring. Ett led i denna investering går ut på att CVB – med stöd av Söderberg & Partners - etablerar ett nytt bolag som ska bistå med investeringsstöd för de medlemsbolag som önskar ta in investeringar utan att ge upp sitt ägande och kontroll i bolaget. Konsolideringen i Nederländerna går allt fortare och detta är ett helt nytt erbjudande till entreprenörer i marknaden.

Kan bli störst om 5 år

Den nederländska försäkringsförmedlingsmarknaden domineras idag av de amerikanska jättarna. Med den takt som Söderberg & Partners växt i Nederländerna de senaste åren är det dock möjligt att bli störst på marknaden inom 5 år.

- Vi ser fortsatt en oerhört stor potential för Söderberg & Partners på den nederländska marknaden och vi har för avsikt att fortsätta växa. Det är fullt möjligt att vi – likt Sverige och Danmark - på sikt blir den största aktören även i Nederländerna, men vårt primära mål är framförallt att bli den aktör med nöjdast kunder, säger Gustaf Rentzhog.

 

* Inkluderar både helägda och delägda innehav.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05