Söderberg & Partners förvärvar Hansson & Partners i Danmark

5 mars 2021
- Förstärker erbjudandet inom sakförsäkringsförmedling för mellanstora och stora danska företag genom förvärvet

Söderberg & Partners har förvärvat den danska sakförsäkringsförmedlaren Hansson & Partners A/S. Bolaget arbetar med förmedling och rådgivning av sakförsäkringar till bland annat bolag inom transport, logistik, och industri, samt statliga och offentliga bolag.

- Söderberg & Partners har en tydlig målsättning att öka vår marknadsandel hos mellanstora och stora danska företag inom bland annat industri och offentlig verksamhet. Förvärvet och inlemmandet av Hansson & Partners in i vår verksamhet är ett strategiskt stort och viktigt steg för att nå detta mål, säger Torben Stubberup, vd för Söderberg & Partners sakförsäkringsverksamhet i Danmark.

Hansson & Partners har genom åren fått många förvärvserbjudanden, men det var inte förrän Söderberg & Partners dök upp som bolaget kände att de hittat rätt ”matchning”.

- Vi har under flera år fått erbjudanden om uppköp av vår verksamhetfrån flera olika aktörer, men i Söderberg & Partners hittade vi äntligen rätt matchning. Vi blir nu en del av en organisation som framgångsrikt utmanat hela den danska försäkringsrådgivningsbranschen, och vi känner att det är rätt tidpunkt för Hansson & Partners att bli en del av större organisation, säger Klaus Hansson, grundare och vd för Hansson & Partners

I samband med förvärvet tillträder bolagets COO - Pia Eienstrand Junker - som ny vd för Hansson & Partners. Bolaget kommer tills vidare att fortsätta bedriva sin verksamhet under sitt befintliga namn och varumärke

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05