Söderberg & Partners: Här är finansbranschens bästa aktörer 2019

4 mars 2020
Skandia, Länsförsäkringar, SPP och Handelsbanken Fonder i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport. If första bolag att vinna i nya kategorin hållbara sakförsäkringar

Idag utsåg Söderberg & Partners 2019 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

En nyhet i årets trafikljusrapport är att kategorin ”Årets hållbara aktör” breddats med en dedikerad utmärkelse för sakförsäkringsbranschen. Utmärkelsen bygger på en hållbarhetsanalys av sakförsäkringsbolag som Söderberg & Partners är först i Sverige med att genomföra.

De övriga priskategorierna är ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets hållbara aktör – Hållbara investeringar”. Vinnarna är:

Årets livförsäkringsbolag 2019

Skandia utses till Årets livförsäkringsbolag då de under 2019 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg under samtliga kvartal tack vare sin finansiella styrka och väldiversifierade portfölj. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets fondförsäkringsbolag 2019

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2020. Bolaget har presterat med jämn och hög kvalitet inom fondselektering och har goda resultat även inom våra andra analysområden. Utöver de resultaten bidrar bolagets kundvänlighet och transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag.

Årets fondbolag 2019

SPP utses till Årets fondbolag 2019. Bolaget hade en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder valdes till Top Picks under året. SPP är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut.

Årets hållbara aktör 2019 – Hållbara investeringar

Handelsbanken Fonder utses till Årets hållbara aktör. Handelsbanken har gjort en hållbarhetsresa från incidentbaserat till proaktivt påverkansarbete. Förutom ett dedikerat hållbarhetsteam har de även förankrat sin hållbarhetsanalys i förvaltningen, vilket lyfter hållbarhetsnivån i alla fonder som erbjuds spararen.

Årets hållbara aktör 2019 – Hållbara sakförsäkringar

If utses till Årets hållbara aktör - sakförsäkringar. If visar på en god förståelse för hur miljö och försäkringsbranschen samverkar. Genom att erbjuda kunder miljöanpassade och skadeförebyggande åtgärder samt optimera resursanvändningen i skadereglering bidrar bolaget till en cirkulär ekonomi.

- 2019 var ett gott år för spararna och de allra flesta har fått en god avkastning i sina portföljer. Våra analyser och rekommendationer har också fallit ut väl, de produkter som vi tilldelat grönt betyg har presterat bättre än produkter med rött betyg både inom livbolag, fondförsäkringar och fonder under 2019. Framåt ser vi en fortsatt utveckling mot alternativa tillgångsklasser i många produkter, och utvecklingen inom hållbarhet fortsätter starkt, säger Kajsa Brundin, chef för Investment Management på Söderberg & Partners.

Du hittar hela trafikljusrapporten här.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05