Söderberg & Partners har branschens nöjdaste kunder – för elfte året i rad

7 nov. 2022
SKIs årliga undersökning visar också att kunder till försäkringsförmedlare generellt är mycket nöjdare och upplever en högre grad av engagemang från sin rådgivare jämfört med direktkunder till tjänstepensionsleverantörer.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) publicerade idag resultatet av sin årliga undersökning kring kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. Undersökningen visar att Söderberg & Partners är den aktör som har mest nöjda kunder inom förmedlarbranschen – för elfte året i rad.

-        Det har varit ett turbulent år på många sätt, där både de finansiella marknaderna och det säkerhetspolitiska läget präglats av stor osäkerhet. Det är i sådana tider som behovet av analysbaserad rådgivning kring såväl sparande som riskskydd är som störst. Därför är det oerhört glädjande att våra kunders nöjdhet ökat i år jämfört med förra året, och att de fortsätter vara de nöjdaste i Sverige - för elfte året i rad! Det är ett kvitto på att vi fortsatt skapar värden för våra kunder, och vi kommer att arbeta hårt för att göra dem ännu mer nöjda, säger Anders Evenås, VD, Söderberg & Partners Insurance Consulting.

Kunder till förmedlare mer nöjda och upplever större engagemang

I SKIs rapport redovisas även den genomsnittliga kundnöjdheten för olika typer av bolag och verksamheter inom försäkringsbranschen. Där står det klart att den genomsnittliga nöjdheten för kunder till försäkringsförmedlare ligger på indextalet 72,5. Motsvarande siffra för direktkunder till tjänstepensionsleverantörer ligger på 67,5, vilket visar på en relativt stor skillnad i generell kundnöjdhet mellan förmedlarkunder och direktkunder till tjänstepensionsleverantörer.

-        De bakomliggande faktorer som driver kundnöjdheten i branschen har varit desamma under en längre tid säger. Det handlar fortsatt om proaktivitet och information, men nu handlar det också återigen om själva produkterbjudandet. Bland försäkringsförmedlarna så är det främst engagemanget hos de enskilda mäklarna som gör att betyget ökar samt att bilden av branschen förbättrats över tid. Försäkringsförmedlarna skapar ett tydligt mervärde, säger Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex.

Vid frågor, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se