Söderberg & Partners har branschens nöjdaste kunder – för tionde året i rad

8 nov. 2021
- SKI:s årliga rapport visar dessutom att kunder som anlitar en förmedlare generellt sett är mer nöjda än kunder som går direkt via försäkringsbolagen.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) publicerade idag resultatet av sin årliga undersökning kring kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. Undersökningen visar att Söderberg & Partners är den aktör som har mest nöjda kunder inom förmedlarbranschen – för tionde året i rad.

- Hela vår verksamhet går ut på att lösa våra kunders utmaningar och hjälpa dem fatta beslut som kan ha stor betydelse för deras ekonomi, deras arbete, och deras liv. Därför betyder det oerhört mycket för oss att få denna kvittens på att vårt arbete verkligen gör skillnad för kunderna och gör dem till de nöjdaste i hela branschen, säger Gustaf Rentzhog, VD, Söderberg & Partners.

Förmedlarkunder mer nöjda

SKI:s rapport fastslår även att kunder till försäkringsförmedlare generellt sett är mer nöjda än de kunder som har direktkontakt med försäkringsbolagen.

- Att förmedlarkunder är mer nöjda än de direktkunder visar tydligt hur värdefull och uppskattad den rådgivning som vi och våra förmedlarkollegor inom branschen ger. Det finns bevisligen ett stort behov av att få hjälp och stöttning i försäkringsfrågor, och jag är väldigt glad och tacksam över att våra kunder tycker att vi är det företag som gör detta bäst i Sverige, säger Gustaf Rentzhog.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05