Söderberg & Partners investerar i finskt portföljrapportbolag

12 nov. 2021
Söderberg & Partners har förvärvat en minoritetsandel i Suomen Sijoittajapalvelut, som är moderbolag till finska portföljrapportleverantören Sijoitustutkimus, och Sijoitusakatemia som erbjuder utbildningar och kompetensutvecklingsprogram för yrkesmänniskor inom finansbranschen. Genom investeringen blir Sijoitustutkimus en del av Söderberg & Partners Wealth Managements nätverk, men båda bolagen kommer att fortsätta bedriva sina verksamheter under sina befintliga varumärken.

Sijoitustutkimus tjänster och verktyg är mycket uppskattade hos bland annat institutionella investerare, och Söderberg & Partners ser stora potentiella synergieffekter mellan Sijoitustutkimus och sitt eget erbjudande inom institutionell rådgivning.

- Sijoitustutkimus och Sijoitusakatemia har en nästintill unik position bland finska och nordiska institutionella investerare. De har väldigt högt förtroende och tillit från sina kunder och vi är väldigt glada att kunna välkomna dem in i vårt nätverk, säger Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners.

För Sijoitustutkimus och Sijoitusakatemia innebär investeringen och samarbetet med Söderberg & Partners att bolagen får tillgång till en bredare uppsättning verktyg och tjänster för att ännu bättre kunna tillmötesgå deras kunders olika behov och önskemål.  

- Sedan starten för drygt 17 år sedan har Sijoittajapalvelut och våra dotterbolag konstant strävat efter att leverera bästa tänkbara hjälp och resultat till våra kunder samtidigt som vi kompletterat och utvecklat vår kärnverksamhet när vi sett potentiella värden för kunderna. Vi är väldigt glada att kunna fortsätta den tradition inom Söderberg & Partners nätverk och vi omfamnar alla möjligheter som detta öppnar upp för oss att ytterligare hjälpa våra kunder, säger Kalle Kauppila, styrelseordförande för Suomen Sijoittajapalvelut.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners

Maila Rasmus

Tel: 076- 149 50 05

 

Kalle Kauppila, styrelseordförande, Suomen Sijoittajapalvelut Oy

kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

Tel: +358 50 524 2352