Pressmeddelande
(SV) Söderberg & Partners investerar i TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S

29 mars 2023
Ska stötta bolaget i arbetet med att fortsätta expandera och utveckla deras verksamhet och egna nätverk

Söderberg & Partners meddelar idag att de förvärvar 40 procent av förmögenhetsrådgivaren TimeInvest Fondsmaeglerselskab A/S (TimeInvest) från rådgivningskoncernen TimeGruppen. TimeInvests grundare och vd, Christian Høgsted Høm, kontrollerar fortsatt resterande majoritet i bolaget genom sitt och sin familjs ägande.  

-          TimeInvest är ett mycket fint bolag som vi har uppvaktat under en längre tid. De ligger nära Söderberg & Partners både affärsmässigt och kulturellt, och vi är väldigt glada att få möjlighet att investera i dem och hjälpa dem växa och utveckla sin egen verksamhet och nätverk ytterligare, säger Gustaf Rentzhog, vd, Söderberg & Partners.   

Avsikten med Söderberg & Partners investering i TimeInvest är att stötta bolaget i deras arbete med att expandera och utveckla såväl bolaget i sig, som deras nätverk med anknutna ombud. Något som Söderberg & Partners har stor erfarenhet av att arbeta med själva.

Christian Høgsted Høm ser stora möjligheter med vad TimeInvests nya delägare kan bidra med

-          I TimeInvest är vi mycket glada och stolta över att vi, i samband med ett generationsskifte i TimeGruppen, får en av nordens ledande aktörer inom förmögenhetsrådgivning som ny delägare. För oss är det ett erkännande och en bekräftelse på att vårt verksamhetskoncept och vår grundfilosofi verkligen fungerar. Med Söderberg & Partners stöd hoppas vi kunna lyfta våra tjänster och produkter till helt nya höjder och skapa ännu större värden för våra kunder och medarbetare. Vi vill stärka vår konkurrensposition och fortsätta vår tillväxtresa, säger Christian Høgsted Høm, vd för TimeInvest.  

TimeInvest kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet under sitt eget varumärke och med samma dagliga ledning, åtskilt från Söderberg & Partners övriga verksamheter och bolag i Danmark. Affären är villkorad av Finanstilsynets godkännande. 

Kort fakta om TimeInvest Fondsmaeglerselskab A/S

TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S blev stiftet i 2010 og er godkendt af Finanstilsynet.  Vi udøver personlig og holistisk investeringsrådgivning, porteføljepleje og formueplanlægning for private personer, selskaber, institutioner og fonde. Vi er 18 ansatte og har over 6 mia. kroner under forvaltning. Vi er også en del af TimeGruppen, der med sine øvrige partnerselskaber og 130 ansatte rådgiver inden for bl.a. revision, forsikring & pension, skatteforhold samt administration og bogføring. 

Vid frågor, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se