Söderberg & Partners lanserar entreprenadsanalys

28 okt. 2015
Söderberg & Partners har genomfört en fördjupad analys över entreprenadförsäkringsvillkor på den svenska marknaden. Den nya analysen har integrerats i Söderberg & Partners rådgivningsplattform, som nu blir ännu starkare inom bygg och entreprenadbranschen.

Elva försäkringsbolag ingår i analysen som innefattar allrisk-, ansvars- och avbrottsvillkor. Villkoren har samma minimiomfattning med grund i AB04. Utöver grundomfattningen finns dock betydande skillnader som kan få stora konsekvenser vid en skada.

Det är inte ovanligt att beställarens befintliga egendom skadas vid utförandet av entreprenaden. Skyddet för denna skadetyp varierar i de analyserade villkoren. En viktig skillnad är att några av villkoren ställer krav på att det ska finnas ett skriftligt avtal med beställaren om att befintlig egendom ska vara försäkrad. Eftersom att AB04 enbart kräver att entreprenören ska hålla försäkring för arbeten krävs i dessa fall ett särskilt avtal för att befintlig egendom ska omfattas av försäkringsskyddet.

Analysen belyser tydligt vilka försäkringsmoment som behöver tilläggsförsäkras hos de olika försäkringsbolagen och hur omfattningen skiljer sig åt. Ett viktigt tillägg är merkostnad för forceringsåtgärder. Tillägget ersätter kostnader för att snabbare komma igång med verksamheten vid skada som kan medföra försening. Om entreprenaden blir försenad blir entreprenören skyldig att betala höga vitesbelopp till beställaren. Att kunna vidta forceringsåtgärder kan därför vara avgörande för entreprenörens fortsatta verksamhet.

–    Det är mycket som ska gå i lås för en lyckad entreprenad. En underentreprenör kan orsaka en skada på entreprenaden, vädret kan ställa till problem och en materielleverans kan bli försenad. Låt inte försäkringsskyddet bli ytterligare en osäker faktor! Med hjälp av entreprenadanalysen går vi på förhand igenom entreprenörens risker och hur man på bästa sätt försäkrar sig mot dessa, säger Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring på Söderberg & Partners.

 

För mer information, kontakta:

Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring, Söderberg & Partners, tomas.ohlin@soderbergpartners.se

Frida Nensén, analytiker, Söderberg & Partners,                                                       frida.nensen@soderbergpartners.se

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

  • Insurance Consulting

  • Securities & Asset Management

  • Financial Technology

  • Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.