Söderberg & Partners lanserar fastighetsanalys

19 maj 2015

Söderberg & Partners har nu genomfört en fördjupad analys över fastighets- och BRF-försäkringsvillkor på den svenska marknaden. Den fördjupade analysen har integrerats i Söderberg & Partners rådgivningsplattform som lanserades förra året, och därmed stärkt analyskraften i plattformen ytterligare.

Tio försäkringsbolag ingår i analysen där både fastighetsvillkor och villkor för bostadsrättsföreningar har analyserats. Analysen visar att villkoren i grundomfattningen, egendom, ansvar och hyresförlust, bär många likheter. De skillnader som finns kan dock få betydande konsekvenser vid en skada.

Stora skillnader finns bland annat mellan produkternas hantering av skador på grund av snötryck på tak och ersättningsbeloppen för översvämningsskador. Vad gäller äldre fastigheter finns också stora skillnader mellan försäkringsvillkoren. Framför allt vid vattenskador är det vanligt att särskilda begränsningar gäller för egendom över en viss ålder. Ett bolag undantar helt skada som uppstår av att tätskikt som är äldre än 35 år brister. En annan viktig skillnad rörande skyddet vid vattenskada är hur skada vid läckage genom yt- och tätskikt ersätts. De villkor som har en bättre reglering undantar bara skada på det skikt som läckt, det vill säga golv eller vägg.  Många av villkoren undantar dock alltid skada på både golv och vägg som en enhet. Som fastighetsägare kan du alltså behöva stå för utbyte av våtrummets hela yt- och tätskikt utan hjälp från försäkringen.

–    Som fastighetsägare behöver man ett vidsträckt skydd mot diverse skador. Många gånger tänker man inte närmare på försäkringsvillkorens omfattning förrän en skada inträffar. Om skadan undantas blir det därför en obehaglig överraskning. Med vår analys vill vi hjälpa fastighetsägare att redan på förhand få en uppfattning om vilket skydd försäkringen ger och vilka luckor som finns, säger Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring på Söderberg & Partners.

För mer information, kontakta:
Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners 
louise.hagsten@soderbergpartners.se 
Mobil: 076- 149 50 17

Tomas Ohlin, affärsmrådesansvarig för sak- och företagsförsäkringar, Söderberg & Partners 
tomas.ohlin@soderbergpartners.se

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities& Asset Management
FinancialTechnology
Payroll& Benefits

Kundlöfte och värderingar
Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.