Söderberg & Partners tar in nytt kapital till fortsatt internationell expansion

26 juni 2023
Nuvarande minoritetsägaren KKR investerar ytterligare 2,3 miljarder SEK genom en nyemission.

Söderberg & Partners har avtalat om en nyemission på cirka 2,3 miljarder SEK. Hela emissionen täcks genom medel och tillgångar som förvaltas av KKR, en av bolagets nuvarande minoritetsägare. KKR kvarstår som en betydande minoritetsägare i Söderberg & Partners efter emissionen tillsammans med TA Associates. Kontrollen över bolaget ligger dock fortsatt hos dess grundare och styrelseordförande. 

Det nya kapitalet kommer att användas till att understödja Söderberg & Partners fortsatta expansion i alla länder som bolaget har verksamhet i idag, med särskilt fokus på Storbritannien och Spanien som bolaget etablerade sig i tidigare under året. På den svenska marknaden kommer kapitaltillskottet bland annat användas för att stötta tillväxten av bolagets sparplattform Levler.

-          Vi har nyligen etablerat Söderberg & Partners i Storbritannien, en väldigt stark marknad för förmögenhetsrådgivning värd flera triljoner pund. Vi är övertygade om att vår teknologi och partnermodell utgör ett konkurrenskraftigt alternativ som kommer att fylla ett tomrum på den befintliga marknaden och höja både effektiviteten och kvalitén för de rådgivare som väljer att ansluta sig till oss, säger Gustaf Rentzhog, vd och grundare, Söderberg & Partners. 

-          Söderberg & Partners etablerade sig även i Spanien nyligen, och genom ett antal förvärv har vi redan blivit en av de större försäkringsförmedlarna i landet. Vårt mål är att fortsätta i denna riktning och bli en av de ledande aktörerna på marknaden inom de kommande åren, säger Gustaf Rentzhog.

Hans Arstad, Managing Director på KKR och ansvarig för bolagets europeiska private equity-verksamhet i Norden, kommenterar investeringen: 

-          Söderberg & Partners har mer än fördubblats i storlek sedan vår initiala investering 2019, och vi är glada att kunna göra ytterligare en betydande investering i detta exceptionella team och plattform. Vi tror att det finns en enorm potential för Söderberg & Partners att accelerera sin tillväxt i Storbritannien, Spanien, och resten av Europa genom att fortsätta investera i bolagets breda palett av teknikdrivna tjänster och genom strategiska förvärv av ledande aktörer i viktiga tillväxtmarknader, säger Hans Arstad.

KKR genomför primärt investeringen genom sin fond European Fund V. Bolaget har ett starkt track record i Norden med över 6 miljarder EUR i investeringar sedan 2007. KKR stärkte även sin närvaro och sina tillväxtambitioner i Norden genom etablerandet av ett kontor i Stockholm i Juni 2021. 

 

Vid frågor, kontakta: