Söderberg & Partners tror på aktier under Q1

18 jan. 2017
Söderberg & Partners lanserar en ny strategirapport. I denna presenteras en makroprognosmodell som historiskt har haft en hög träffsäkerhet. För första kvartalet visar modellen att tillväxt och inflation stiger sekventiellt, vilket ger god sannolikhet för aktier att fortsätta utvecklas bra.

Varje strategirapport har en temadel och denna gång är det: ”Sekventiell boom – tillväxt och inflation växlar upp”. I grunden är det en makromodell vi har utvecklat som visar olika sekvenser av ekonomisk aktivitet och hur tillgångsklasser har utvecklats historiskt.

–    Vi har byggt en prognosmodell som säger att den sekventiella förändringen av tillväxt- och inflationstakten under första kvartalet leder till att vi är kvar i den gynnsamma makromiljö som rådde under föregående år med stigande tillväxt- och inflationstakt. Historiskt har förutsättningarna för aktiemarknaden varit som bäst i denna sekvens, säger Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners.

De fyra ekonomiska sekvenserna av stigande/fallande tillväxttakt och stigande/fallande inflationstakt ger en jämnare fördelning än att se på konjunkturcykelfaser och genom att följa dessa kan sannolikheten öka för en höjd riskjusterad avkastning .

–    Historiskt sett har den aktuella räntenivån varit en mycket god indikator för framtida avkastning från räntemarknaden, därför får vi räkna med lägre total avkastning framöver. Allt annat lika så kommer den riskjusterade avkastningen för en passiv 50/50-portfölj av aktier och räntor mer än halveras framöver, säger Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners.

Fler slutsatser från temadelen och vår övriga syn på makroekonomin och värdepappersmarknader går att finna i rapporten.

 

För mer information
Gustaf Drougge, informationschef Söderberg & Partners
gustaf.drougge@soderbergpartners.se
076-149 50 05

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående analysavdelningar. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

  • Insurance Consulting

  • Securities & Asset Management

  • Financial Technology

  • Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.