Söderberg & Partners växer i Danmark, nu ansluter sig Ensure Pensionsmægler A/S

8 jan. 2016
Söderberg & Partners är ett av Sveriges snabbast växande finansbolag. I slutet av 2014 etablerade sig företaget även i Danmark och i övriga Norden. Nu fortsätter expansionen i Danmark genom att Ensure Pensionsmægler A/S blir en del av Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners har en marknadsledande position både vad gäller nöjda kunder och marknadsstorlek inom samtliga segment där de är verksamma. Under 2014 och 2015 har företaget anslutit ett antal franchisetagare, skapat flera nya samarbeten och genomfört förvärv i hela Norden.

Nu ansluter sig den danska spelaren Ensure Pensionsmægler A/S till Söderberg & Partners. Företaget har 40 anställda med representation över hela Danmark och huvudkontor i Odense. Ensure Pensionsmægler A/S har 1 000 företagskunder med drygt 20 000 anställda som idag får rådgivning av försäkringsförmedlaren. I och med förvärvet blir nu Söderberg & Partners den tredje största försäkringsförmedlaren inom tjänstepension i Danmark. Ensure Pensionsmægler A/S kommer tills vidare verka under sitt eget varumärke.

– Vi expanderar vår verksamhet till hela Norden. De svenska framgångarna kommer av Söderberg & Partners analysdrivna rådgivningsmodell vars fundament bygger på egenutvecklade IT-baserade beslutsstödsystem, glädjande nog visar det sig fungera lika bra i hela Norden, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef på Söderberg & Partners.

För mer information, kontakta:
Gustaf Rentzhog, koncernchef, Söderberg & Partners, 08-451 50 00
Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners, louise.hagsten@soderbergpartners.se 08- 451 50 17