Söderberg & Partners växer i Norge, Bafo Forsikringsmegling blir en del av koncernen

26 juli 2016
I slutet av 2014 etablerade sig Söderberg & Partners i Norge och blev huvudägare i försäkringsrådgivaren Norwegian Broker. I våras fortsatte expansionen genom att Bafo blev en del av Söderberg & Partners. Tillsammans ska de nu lyfta rådgivningen kring försäkringar till föreningsmedlemmar genom digitalisering i verktyget iRåd.

Söderberg & Partners har en marknadsledande position både vad gäller kundnöjdhet och storlek inom samtliga segment där koncernen är verksam. Sedan december 2014 har Söderberg & Partners utvecklat den norska försäkringsmarknaden tillsammans med Norwegian Broker, bland annat genom att tillföra Söderberg & Partners egenutvecklade IT- och analysverktyg för sakförsäkringsförmedlare. Nu tar företaget nästa steg för att utveckla branschen.

I våras blev Bafo Forsikringsmegling en del av Söderberg & Partners koncern. Bafo är Norges ledande rådgivare inom utveckling, förmedling och drift av medlemsförsäkringar. Företagets kundbas utgörs idag av över 20 föreningar och organisationer, som tillsammans med Bafo kan erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar till sina mer än 150 000 medlemmar. Bafo har cirka 40 anställda i Oslo, och företaget kommer fortsatt drivas under samma ledning som tidigare.

I och med förvärvet blev Söderberg & Partners norska verksamhet omedelbart en av de största upphandlarna av försäkringar på den norska marknaden. Bortom upphandlingskraften ser Söderberg & Partners stora möjligheter till att utveckla gruppförsäkringsmarknaden, och kommer på sikt att använda verktyget iRåd för att digitalisera rådgivningen till medlemmarna hos Bafos kunder.

– De svenska framgångarna kommer av Söderberg & Partners unika analysdrivna rådgivningsmodell, vars fundament är egenutvecklade IT-plattformar som är nära anpassade till vår verksamhet. Nu ska vi revolutionera den norska marknaden när det kommer till digital rådgivning. Tillsammans med Bafos kompetens inom gruppförsäkring kommer detta att skapa stora mervärden för kunderna, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef på Söderberg & Partners.

 

För mer information:

Louise Hagsten, marknadschef,  Söderberg & Partners
louise.hagsten@soderbergpartners.se
073-917 47 51

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

  • Insurance Consulting

  • Securities & Asset Management

  • Financial Technology

  • Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.