Söderberg & Partners etablerar sig i Storbritannien

14 feb. 2023
Siktar på att ha mellan 500 – 1 000 anslutna rådgivare inom 5 år.

Söderberg & Partners meddelar idag sina planer på att etablera förmögenhetsrådgivningsverksamhet i Storbritannien. Arbetet med att bygga en plattform för att bära ut Söderberg & Partners tjänster och produkter till rådgivare och kunder i Storbritannien har inletts, och teamet bakom en av landets största finansiella plattformar har rekryterats för att leda denna del av satsningen.

- Det finns ett växande behov av kvalificerad finansiell rådgivning i Storbritannien, pådrivet av framförallt demografiska och regulatoriska faktorer. Samtidigt ser vi också att det finns en stor potential att göra saker mer effektivt och kundorienterat, och där har vi en möjlighet att komma in med våra lösningar, system, och verktyg och etablera något som verkligen skakar om den brittiska förmögenhetsrådgivningsbranschen, säger Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners.

Arbetet med att utveckla Söderberg & Partners brittiska plattform leds av Bill Vasilieff, grundare och tidigare vd för den finansiella rådgivningsplattformen Novia, samt Nick Raine, tidigare COO för Novia. Ambitionen är att lansera plattformen i slutet av 2023.

Internationell expansion på flera marknader

Utöver planerna för Storbritannien har Söderberg & Partners nyligen även förvärvat en minoritetsandel i den spanska försäkringsförmedlaren ERSM Insurance Brokers. Bolaget har över 20 anslutna kontor i Spanien och är marknadsledande inom bland annat bilförsäkringar.   

- Vi är väldigt glada över partnerskapet med ERSM Insurance Brokers. Det är ett bolag som matchar oss väldigt väl, både kulturellt och affärsmässigt, och vi ser fram emot att tillsammans med dem utveckla Söderberg & Partners närvaro i Spanien och södra Europa, säger Gustaf Rentzhog.

Vid frågor, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se