Söderberg & Partners har branschens nöjdaste kunder – för tolfte året i rad

6 nov. 2023
SKIs årliga undersökning visar att kundnöjdheten i branschen ligger kvar på klart godkända nivåer efter flera års uppgång.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) publicerade idag resultatet av sin årliga undersökning kring kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. Undersökningen visar att Söderberg & Partners är den aktör som har mest nöjda kunder inom förmedlarbranschen – för tolfte året i rad.

Vi är stolta över att för tolfte året i rad ha de mest nöjda företagskunderna bland försäkringsförmedlarna i Sverige. Det är ett kvitto på att vårt erbjudande med en personlig rådgivning och service från våra engagerade medarbetare, kombinerat med en stark lokal närvaro, uppskattas av de kunder som aktivt har valt oss. Vi kommer även fortsättningsvis ha stort fokus på att arbeta nära våra kunder för att säkerställa att deras försäkringsskydd och pensionslösningar alltid utgår från verksamhetens unika behov, säger Anders Evenås, vd, Söderberg & Partners Insurance Consulting.

Service och kontaktfrågor viktigt för kunderna

Försäkringsbranschen har under de senaste åren kommit väl ut i  SKIs mätningar av kundnöjdhet och lojalitet och årets resultat är i linje jämfört med de senaste åren. I rapporten redovisas även den genomsnittliga kundnöjdheten för olika typer av bolag och verksamheter inom försäkringsbranschen. Företagskunder som kommit in via förmedlare är likt förra året generellt mer nöjda än de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag. 

Även om kundnöjdheten totalt sett ligger still så har de bakomliggande trenderna kring vad som gör kunderna nöjda förändrats. De senaste åren har kunderna haft mer fokus på produktegenskaper men det har nu minskat. I stället är det service och kontaktfrågor som är högre upp på kundernas agenda. Det gäller alla segment. Majoriteten av kunderna upplever sig ha rätt produkt och känner sig rätt försäkrade och då tar andra frågor över. Det här är något som branschen behöver ha med sig framåt i sitt kundupplevelsearbete, säger Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex.

Vid frågor, kontakta:

Henrik Edström
Henrik Edström
Interim marknads- och kommunikationschef
henrik.edstrom@soderbergpartners.se