Söderberg & Partners ny huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen

21 nov. 2023
Söderberg & Partners är ny huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen, vilket det närmaste året kommer möjliggöra insatser för över 350 elever på 20 skolor runt om i landet.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat, riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara grundskolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Från och med november 2023 är Söderberg & Partners ny huvudpartner till stiftelsen.

- Fokus i vårt hållbarhetsarbete är att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar. Stiftelsen Läxhjälpen gör på ett mycket metodiskt sätt skillnad för elever som av olika anledningar har svårt att klara högstadiet och jag är mycket glad att ingå detta samarbete som ska bli spännande att följa framåt. Vårt mål är att många fler ungdomar ska ges möjlighet att klara sina studier och därmed slippa det utanförskap det innebär att inte klara grundskolan, säger Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners.

Stiftelsen Läxhjälpens läxhjälpsprogram bedrivs på skolor som uppvisar lägst resultat gällande elevernas prestation i skolan. På dessa skolor skapas elevgrupper bestående av 15 utvalda elever och tre läxhjälpare. Läxhjälparna är anställda universitets- eller högskolestudenter som två gånger i veckan träffar sina elever, planerar och studerar så att dessa ska kunna höja sin prestation och gå ut grundskolan med godkända betyg. Programmet är kostnadsfritt för eleverna och pågår under minst ett läsår.

- Samarbetet med Söderberg & Partners blir en milstolpe för Läxhjälpen och det är med stor glädje vi går hand i hand mot en framtid där varje ungdom kan uppfylla sin fulla potential. Vi kommer att arbeta enade och som en väsentlig resurs för ökad gymnasiebehörighet där de största behoven finns. Tillsammans kommer vi att skapa möjligheter, bygga broar och forma en ljusare framtid för våra elever, säger Henrik Szabo, Generalsekreterare stiftelsen Läxhjälpen.  

Samarbetsskolorna för Stiftelsen Läxhjälpen finns över hela landet från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Vid frågor, kontakta:

Henrik Edström
Henrik Edström
Interim marknads- och kommunikationschef
henrik.edstrom@soderbergpartners.se