Stjärnurmakarna säljer försäkringsverksamhet till Söderberg & Partners

1 apr. 2022
Söderberg & Partners stärker sitt erbjudande inom Affinity genom förvärv av Stjärnurmakarnas försäkringsförmedlarverksamhet, Eurostar Retail Support. För Stjärnurmakarna är försäljningen ett led i Stjärnurmakarnas fortsatta omställningsarbete och satsning på att utveckla och modernisera verksamheten.

- Avyttringen av vår försäkringsfömedlarverksamhet innebär att vi frigör resurser som vi nu kan använda till att ytterligare spetsa vårt erbjudande och attraktionskraft gentemot både medlemsbutiker och kunder. Försäljningen är en viktig pusselbit i vår strategi för kommande femårsplan. Försäkringsaffären har alltid varit och är en viktig del av Stjärnurmakarna och vårt kundlöfte. Därför känns det både bra och viktigt att vi har etablerat ett långsiktigt partnerskap tillsammans med Söderberg & Partners, det säkerställer både en god kommersiell affär för våra handlare och inte minst, en fortsatt attraktiv försäkringsprodukt för våra slutkunder, säger Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna.

Söderberg & Partners ser förvärvet som en viktig pusselbit i ett stärkt fokus på området.

- Eurostar är en försäkringsförmedlare med stort fokus på detaljhandel och har en stark plattform för försäkringsdistribution. Genom att gå in som ägare i Eurostar får vi en bra möjlighet att utveckla vårt erbjudande vidare inom ett område vi kommer satsa ännu mer på framöver, säger Philip Öberg, affärsområdesansvarig Grupp & Affinity, Söderberg & Partners.

Ägarbytet sker den 1 maj 2022.

 

För mer information:

Peter Simonsson
Vd och koncernchef, Stjärnurmakarna
070-511 00 01

Philip Öberg
Affärsområdesansvarig Gruppliv, Söderberg & Partners
070-234 36 07

Anna Charlotta Johansson
Tf informationschef, Söderberg & Partners
070-356 30 32

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kundlöfte och värderingar

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.