Stor tillväxt i Söderberg & Partners risk- och försäkringsverksamhet

2 okt. 2018
Söderberg & Partners verksamhet inom risk- och försäkring växer i snabb takt. Sedan 2014 är företaget den största förmedlaren på området i Sverige och under 2018 växer affärsområdet ytterligare med rekrytering av 17 rådgivare. Samtidigt sjösätts en ny organisation för verksamheten.

Alla de nya rådgivarrekryteringarna inom Söderberg & Partners risk- och försäkringsverksamhet i år – 17 stycken – är ett starkt och välkommet tillskott i den expansion som pågår. Björn Thorstrand, med gedigen erfarenhet från risk- och försäkringsfrågor och lång historik inom Söderberg & Partners, blir den som får det övergripande ansvaret för expansionen i den nya organisationen i Sverige. 

- Även om vi ser tillväxtmöjligheter inom alla segment är det lite extra spännande med vår satsning mot stora företag och industri. Jag ser med entusiasm och tillförsikt fram emot när vi nu sjösätter en ny organisation för den expansion vi har framför oss, säger Björn Thorstrand.

Samtidigt tillsätts en tillväxtchef, där Olle Barrling tillträder för att leda tillväxten. Han har varit teamchef inom Söderberg & Partners sedan 2006 och de senaste åren har han agerat som rådgivare för staben.

- Jag har varit rätt länge i företaget eftersom jag helt enkelt trivs väldigt bra, vilket jag även hoppas att alla våra nyrekryterade medarbetare ska göra. Vi är oerhört glada att vi ytterligare kan förstärka vårt företag med så många värdefulla nya kollegor och kompetenser. Vårt erbjudande till kunderna och vår företagskultur står sig mycket starka och det gör såklart tillväxtarbetet enklare, säger Olle Barrling.

Han tillägger att förutsättningarna att ge kunderna bättre service och försäkringserbjudanden än branschen generellt kan, är väsentligt för att locka rätt kompetens. De nyrekryterade har anslutit från i huvudsak försäkringsgivare och internationella mäklarhus.

 

För mer information, kontakta:

Olle Barrling, tillväxtchef på Söderberg & Partners, tel: 08-466 80 05
Charlotte Näsström Morén, tf informationschef på Söderberg & Partners, tel: 072-715 70 50