Strategirapport- ”I´m forever blowing bubbles”

24 sep. 2015

Söderberg & Partners senaste strategirapport ägnas åt att granska Kinas tillväxt. Går det att lita på den kinesiska statistiken som antyder en tillväxt på sju procent och finns det alternativa mått? Utöver att analysera denna fråga så presenteras även Söderberg & Partners senaste syn på värdepapperstrender, tillgångsklasser och regioner.  

Resultaten i sin korthet

De långsiktiga argumenten för en mer optimistisk syn på aktier relativt räntor kvarstår med bland annat en hög direktavkastning och valutadoping på flera marknader. Söderberg & Partners ser fortsatt att alternativa tillgångsklasser bör gynnas mest i lågräntemiljön med attraktiva finansieringsmöjligheter och bredare placeringsunivers. Vi anser att konjunkturcykeln är långt gången främst i USA, men att det samtidigt bör finnas en period kvar innan vi når en tydligare avmattningsfas. Inledningen av en räntehöjningsfas brukar normalt vara för tidigt att kliva av riskfyllda tillgångar.

Söderberg & Partners bedömning är att den kinesiska tillväxten för tillfället är överskattad i de siffror som presenteras. Inom vissa segment i den kinesiska ekonomin upplevs en tydlig recession och flera indikatorer vi har tittat på pekar på fortsatt avmattning. Skillnaden mot vanliga konjunkturnedgångar är att det pågår en stor strukturell förändring med faktorer såsom demografi och råvarucykel som förändrar utsikterna. Vår bedömning är att det behövs fortsatt omställning av den kinesiska ekonomin men att påverkan på värdepappersmarknader i viss mån överskattas.

Läs hela rapporten här!

För mer information:
Nathalie Håkansson, marknadsprojektledare, Söderberg & Partners
Nathalie.hakansson@soderbergpartners.se
08- 451 50 58

Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys, Söderberg & Partners
Matthias.gietzelt@soderbergpartners.se
08- 451 50 34

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.