Strategirapport: "We're only in it for the drugs"*

21 sep. 2017
I vår senaste strategirapport i maj rekommenderade vi en neutral vikt mot aktie- och räntemarknaden. Detta efter en nedvikning i början av mars till följd av den goda inledningen på året. I svenska kronor räknat har världens aktiemarknader därefter noterat en viss avmattning i takt med att dollarn försvagats och trenden av stigande värderingar har avstannat, även om värderingarna fortsatt är höga. 

Den ekonomisk-politiska risken har minskat, men istället har den geopolitiska oron ökat i samband med Nordkoreas missiltester. De makroekonomiska förutsättningarna är dock alltjämt goda och tillväxtförbättringarna är breda. Vi ser fortsatt viss överoptimism, bland annat då flertalet sentimentsindikatorer befinner sig på tidigare toppnivåer. Historiskt har det inneburit fara för börsens utveckling.

Vår bedömning är att vi är sent i såväl investerings- som konjunkturcykeln och att höga förväntningar på flertalet håll ökar risken för korrigering på aktiemarknaden. Fokus på centralbankernas penningpolitik är fortsatt stort och nu när amerikanska Federal Reserve inleder processen med en normalisering av balansräkningen finns risk att räntor stiger och att den tidigare attraktiva relativvärderingen av aktier relativt obligationer minskar något. 

Sammantaget kvarstår vi med vårt gula betyg på tillgångsklasserna. Vi väljer att ta ner betyget för tillväxtmarknader något då utvecklingen varit stark och vi i ett kortare perspektiv ser en ökad risk för besvikelser. Vi ser bland annat en risk att kinesisk kredittillväxt bromsar in och att reformer inte genomförs i väntad takt. Istället lyfter vi upp utvecklade marknader till gult betyg. Inom räntor kvarstår vi med en optimistisk syn på företagsobligationer med hög kreditrating, men anser fortsatt att det finns en rekylrisk på High Yield-marknaden. 

 

*"We're only in it for the drugs" är punkbandet Ebba Gröns första album, där namnet även återspeglar vår syn på potentialen på aktiemarknaden med anledning av att centralbanksstimulanserna väntas avta.

 

För mer information, kontakta:
Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 05

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsdistribution, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.