Valet mellan aktiv och passiv fondförvaltning

6 okt. 2017
Debatten kring aktiv och passiv fondförvaltning är ständigt aktuell och fylld med referenser från olika forskningsresultat. Vi har därför tagit fram ett white paper, en rapport som kartlägger ämnet.

Rapporten innehåller en sammanfattning av den akademiska forskningen inom ämnet, samt vad som gör att olika forskning tenderar att nå fram till olika slutsatser.

Rapporten innehåller även en kartläggning av vilka förutsättningar som krävs för att aktiv respektive passiv fondförvaltning ska fungera som bäst. Tidigare studier har visat att aktiv och passiv fondförvaltning presterar i cykler, men i denna studie har vi kartlagt när de olika investeringsstrategierna har som bäst förutsättning för att lyckas.

Du kan ladda ned hela rapporten här!