Pensions­sprickan

I denna rapportserie kartlägger vi hur stor pension svenskarna har som mål att få, och hur stor pension de förväntar sig att faktiskt få. Resultaten visar en oroväckande stor spricka mellan mål och förväntningar och att det är få människor som tror att de kan uppnå sina pensionsmål. Läs mer i rapporten nedan.

Sprickan mellan mål och förväntningar

Hur stor del av din lön har du som mål att få i pension när du slutar arbeta? Som är realistisk att du kan nå? När du bestämt dig för en siffra kan du börja fundera på hur stor andel du faktiskt tror att du kommer att få i pension? Är det samma siffra? Eller är ditt realistiska mål högre än vad du faktiskt tror att din pension kommer att bli?

Det är sannolikt så att ditt mål är något högre än dina förväntningar. Men hur stor är skillnaden? Några procent? 10 procent? 20 procent? Eller mer? Att det finns en skillnad mellan folks mål och förväntningar på pensionen är fullt rimligt och även allmänt vedertaget. Men hur stor är denna skillnad egentligen hos befolkningen generellt?

För andra året i rad har vi gett Novus i uppdrag att genomföra en undersökning för att ta reda på just omfattningen av sprickan mellan svenska folkets mål och förväntningar på pensionen. Resultatet visar bland annat att långt mer än varannan svensk – 62 procent - har som mål att få minst 70 procent av sin lön i pension, men det är endast 2 av 10 som faktiskt tror att de kommer att lyckas uppnå det. Bryter man ner svarsgrupperna i ytterligare nivåer visar det sig dessutom att mer än en tredjedel av svenskarna - 33 procent - har som mål att få minst 80 procent av sin lön i pension. En nivå som dessvärre endast 4 procent räknar med att kunna uppnå.

I rapporten kan du ta del av hela resultatet av undersökningen, en analys av resultatet, samt våra slutsatser och rekommendationer utifrån resultatet.

Målpension.
Förväntad pension.