Skip to main content Skip to main navigation

Företagstjänsten

Företagstjänsten

Det du behöver på ett ställe

Glöm blanketter och tidsödande pappershantering. Nu finns den information du behöver ett musklick bort, och allt du behöver ordna kring medarbetarnas pensioner fixar du online. Söderberg & Partners onlinetjänst mot företag – Företagstjänsten – förenklar hanteringen av pensioner väsentligt. 

Företagstjänsten

Systemet tankar automatiskt ner information från lönefiler, räknar ut försäkringspremier och fördelar dem till olika försäkringsbolag. Personalansvariga och löneadministratörer kan hämta information om företagets pensionskostnader och enkelt budgetera för framtiden. Dessutom sköts all nyteckning och hantering av befintliga försäkringar online.

 Smidig onlinehantering

  • Nyteckning av försäkring för nyanställda
  • Rapportering vid sjukdom
  • Rapportering vid föräldra- och tjänstledighet
  • Löneändring och premiejustering
  • Avanmälan vid avslutad anställning
  • Premiesammanställning – totalt, per individ eller försäkringsgivare
  • Budgetering för framtiden
Kontakta oss