Skip to main content Skip to main navigation

För anställda med avtalspension kan vi erbjuda rådgivning med mycket hög kvalitet i form av iRåd som är en webbaserad rådgivningstjänst kompletterad med rådgivningsmöten i grupp. Grupprådgivningsmötet påbörjas med en genomgång av pensionssystemet med fokus på den aktuella tjänstepensionen. Sedan utförs rådgivning via webbverktyget och du har under avtalstiden alltid tillgång till tjänsten via webben.


iRåd är ett pedagogiskt och lätthanterligt system som på ett kostnadseffektivt sätt informerar om tjänstepensionen och de val som finns. Tjänsten underlättar för individen att välja och hjälper till med vad man bör välja. Webbverktyget är i mycket hög grad anpassad efter den anställdes individuella situation och drar fullt ut nytta av hela Söderberg & Partners samlade analyskraft och erfarenhet inom traditionell livförsäkring, fondförsäkring och kapitalförvaltning. iRåd möjliggör kort och gott rådgivning med hög kvalitet till samtliga anställda.

Play

Kontakta oss