Våra analyser

Vi väljer ut det bästa för dig

I våra analyser har vi har tagit fram ett betygsättningssystem, Trafikljussystemet, för att på ett enkelt sätt kunna visa vilka sparprodukter och lösningar som vi rekommenderar och vilka vi avråder från. De produkter vi främst rekommenderar får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall markeras med gult och de som vi helt avråder från får rött betyg. Genom att använda en tregradig betygsskala blir det enkelt för dig att skilja agnarna från vetet. Hur vi kommer fram till betygen varierar mellan olika områden, men vi utgår alltid från de olika produkternas kvalitet och kostnad.

Läs mer om analyserna 

Trafikljus­rapporten

Varje år sammanställer vi Trafikljusrapporten, en rapport där vi utvärderar hur våra fondbetyg och rekommendationer från det gångna året faktiskt presterat. På så vis har du alltid möjlighet att utvärdera oss och de råd vi ger.

I Trafikljusrapporten sammanfattas bland annat alla våra betyg under året inom analysområdena livförsäkring, fonder, fondförsäkring, och hållbart sparande. I rapporten går det även att läsa mer om hur vi arbetar inom de olika analysområdena och hur marknaderna har utvecklat sig under året. Vårt mål med rapporten är att skapa en större medvetenhet om våra analyser och göra det enklare för dig som kund att ta beslut om dina placeringar. Analysen omfattar cirka 4 400 fonder inom 144 fondkategorier, 14 fondförsäkringsbolag och 10 livförsäkringsbolag.

Läs rapporten 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vårt Wealth Management-erbjudande?
Kontakta oss här