Skip to main content Skip to main navigation
Wealth Management

Kapitalförvaltning

Vi inleder med att göra en noggrann behovsanalys som blir grundläggande för att vi ska lära känna dig och förstå vilka förväntningar du har. Tillsammans kommer du och din rådgivare fram till en lämplig inriktning på din förvaltning som är anpassad efter dina behov, din ekonomiska situation och dina önskemål avseende bland annat risknivå och tidshorisont.

Som kund kan du välja rådgivande förvaltning. Då är du själv aktiv och med hjälp av din rådgivare fattar du investeringsbesluten. Du kan även välja portföljförvaltning som innebär att du överlåter det dagliga arbetet till våra erfarna förvaltare. Förvaltningen sker alltid med dig som kund som utgångspunkt och alltid inom ramen för den inriktning du önskat. Som kund har du löpande kontakt med din rådgivare som regelbundet går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig.

Rådgivande förvaltning

Inom den rådgivande förvaltningen erbjuder vi dig att tillsammans med din rådgivare skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå dina mål. För en del kunder är avkastningen viktigast, medan andra vill minimera risken. Men det som många har gemensamt är att de ofta vill ha personlig vägledning för att kunna fatta de bästa besluten.

 

Portföljförvaltning 

Vissa har inte tid, andra saknar intresse eller kunskap. Oavsett anledning hjälper våra förvaltare dig att förvalta din förmögenhet.

Portföljförvaltning innebär att du själv inte behöver vara aktiv och agera efter marknadens svängningar. I stället överlåter du det dagliga arbetet till våra förvaltare. Som stöd i arbetet har de tillgång till såväl Söderberg & Partners marknads-och produktanalyser, som till analyser från ett flertal svenska och internationellt erkända analyshus. Regelbundet får du en portföljrapport skickad till dig så att du kan följa med i din portföljs utveckling.

 

 

Våra tjänster


Rådgivning för dig som privatperson

Rådgivning för dig som företagare

Rådgivning för institutioner

Kontakta oss