Skip to main content Skip to main navigation

Pensionsrådgivning

Pensionsrådgivning

Alla människor är olika och behoven och förutsättningarna likaså. Vi erbjuder därför flera olika rådgivningstjänster. Syftet är att våra kunder alltid ska få den lösning som passar bäst.

Vi erbjuder allt från omfattande personlig rådgivning med hög servicenivå och hög proaktivitet till så kallade gör-det-själv-lösningar för de anställda. Samtliga rådgivningstjänster fokuserar på att ge de anställda en helhetsbild med utgångspunkt att uppnå bästa möjliga ekonomi för varje anställd och kontroll på riskerna. Rådgivningen utgår alltid från en omfattande analys av den anställdes totala situation. Vår rådgivning bygger på vår finansiella analys som har skapat mervärden för våra kunder ända sedan bolaget grundades 2004.

 

Strategisk samarbetspartner

Söderberg & Partners fungerar som en strategisk sam­arbetspartner till sina kundföretag. Vi erbjuder hjälp med att till exempel sätta upp pensionspolicyer, genomföra benchmarks, analyser och beräkningar. 

Söderberg & Partners är en stor aktör. Vår storlek innebär att vi kan upphandla tjänster och produkter till mycket konkurrenskraftiga priser och villkor.

 

Personlig rådgivning

Vår rådgivning utgår från den anställdas situation. I det personliga rådgivningsmötet med den anställde går vi dels igenom val av försäkringsskydd, dels risk och avkastning. En uppskattad tjänst är Proaktiv Bevakning. Tjänsten identifierar händelser som kan innebära att förändringar i sparandet bör genomföras, till exempel att en fond får ett sämre betyg. Den anställde får då ett sms eller mejl. 

Vi erbjuder även en webbaserad rådgivningstjänst som kan kompletteras med rådgivning i grupp. Tjänsten kallas iRåd. På ett pedagogiskt sätt får den anställde kunskap om sin tjänstepension och hjälp med att göra viktiga val. 

Kontakta oss på info@soderbergpartners.se för att få veta mer om våra lösningar och om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss