Skip to main content Skip to main navigation

Kontakta oss så berättar vi mer

Så blir du kund

Vid vårt första möte inleder vi med att göra en noggrann behovsanalys så att vi lär känna dig och förstår vilka förväntningar och mål du har. Vi utgår sedan från denna bild när vi tillsammans diskuterar lämpliga lösningar och vid behov kopplar in våra olika specialister.

Vi sammanställer det vi diskuterade under mötet och återkommer med ett förslag på hur vårt samarbete kan se ut. Du kan tänka igenom allt i lugn och ro och ställa kompletterande frågor. Om du bestämmer dig för att du vill inleda ett samarbete med oss så formaliserar vi samarbetet och börjar verkställa den plan som vi enats om.

Oavsett vilken förvaltningsform som passar bäst för dig så har du alltid tillgång till din portfölj via vårt digitala verktyg S&P Online, där du har överblick över dina innehav.

Som kund har du regelbunden kontakt med din rådgivare som går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig. Vi ser löpande över dina behov och gör anpassningar. Du får också en portföljrapport skickad till dig med jämna mellanrum samt tillgång till marknadsuppdateringar, analyser och rapporter från våra experter.

Så går det till

1. Träffa oss
Vid vårt första möte inleder vi med att göra en noggrann behovsanalys så att vi lär känna dig och förstår vilka förväntningar och mål du har. Vi utgår sedan från denna bild när vi tillsammans diskuterar lämpliga lösningar och vid behov kopplar in våra olika specialister.

2. Återkoppling från mötet
Vi sammanställer det vi diskuterade under mötet och återkommer med ett förslag på hur vårt samarbete kan se ut. Du kan tänka igenom allt i lugn och ro och ställa kompletterande frågor. Om du bestämmer dig för att du vill inleda ett samarbete med oss så formaliserar vi samarbetet och börjar verkställa den plan som vi enats om.

3. Samarbete inleds 
Oavsett vilken förvaltningsform som passar bäst för dig så har du alltid tillgång till din portfölj via vårt digitala verktyg S&P Online, där du har överblick över dina innehav.

4. Personlig uppföljning
Som kund har du regelbunden kontakt med din rådgivare som går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig. Vi ser löpande över dina behov och gör anpassningar. Du får också en portföljrapport skickad till dig med jämna mellanrum samt tillgång till marknadsuppdateringar, analyser och rapporter från våra experter.

Kontakta oss

Personlig rådgivning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital.

Våra tjänster

Ikon-kapital.jpg

Rådgivning för dig som privatperson

Kapitalrådgivning och förmögenhetsrådgivning för dig som privatperson.

Läs mer

Ikon-pension.jpg

Rådgivning för dig som företagare

Helhetsrådgivning för entreprenörer och egenföretagare, innefattar såväl företagets ekonomi som den privata ekonomin.

Läs mer

Ikon_Företag.jpg

Rådgivning för institutioner

Skuldrådgivning, placeringsrådgivning och rådgivning kring pension och försäkring för större institutioner

Läs mer

Vi är som alla andra
- men ändå inte

Ta reda på hur
Kontakta oss